• Open source network management 

   Wandati, Richard (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The objective of this thesis was to research on open source program that is capa-ble of monitoring network that will show the uptime information by the querying the traffic using SNMP. I was to create network with two ...
  • Vapaan lähdekoodin verkonhallintapalvelimen tuotteistus 

   Joki, Kenth (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa, vapaan lähdekoodin lisenssin alainen, verkonhallintapalvelin Suupohjan Seutuverkko Oy:n valokuituverkon kytkinten toiminnallisen valvonnan edistämiseksi. Palvelimelle asetettiin ...