• Fildelning och upphovsrätten i Finland 

      Pesola, Joakim (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
      Detta lärdomsprov är gjort för att ge en bild av hur fildelningen och upphovsrätten ser ut i Finland idag. I teoridelen går jag in på hur EU påverkar Finland med nya direktiv och metoder för att kämpa mot piratism. Jag ...