• P2P-lån och banklån : En jämförande studie 

      Sigg, Jonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
      I detta slutarbete kommer jag att behandla skillnaden mellan P2P-lån och banklån från både låntagarens sida och investerarens sida. P2P-lån är för många ett okänt område men som växer sig allt större för varje år världen ...