• WAN-liikenteen optimointi 

      Eerola, Marko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka suuri vaikutus datasiirron nopeut-tamiseen pitkillä yhteyksillä WAN-verkossa on Blue Coat Packeeter -laitteistolla. Kaikki testissä käytetyt laitteet ja ohjelmat on Inteno ...