• Markkinointitutkimus : Case Ballard Finland Oy 

      Laurila, Jussi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää organisaatioiden ostokäyttäytymistä toimistotarvikehankinnoissa pohjanmaan alueella sekä kartoittaa toimistotarvikkeiden kysyntää. Tavoitteena oli myös löytää koulutus- ja ...