• Imetysohjaus : Koulutuspäivän järjestäminen 

   Ijäs, Hanne; Pelkkala, Irina; Virtanen, Tiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Vastasyntyneen vointi ja jaksaminen on kiinni ravinnon saannista, joten imetys on tärkeä ravinnon hankinnan ja vuorovaikutuksen väline. Imetys on myös lapsen imemistarpeen tyydytyskeino. Imetys luo siteen vastasyntyneen ...
  • "Näin hoidat minua" - ohjausvideo vanhemmille vastasyntyneiden tehovalvontaosastolle 

   Janhunen, Marjo; Pihlajamäki, Marjo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa vauvan hoitoon liittyvä ohjausvideo vanhemmille Vaasan keskussairaalan vastasyntyneiden tehovalvontaosaston käyttöön. Tavoitteena oli tuottaa ohjausvideo, jota ...
  • Perhevalmennusmateriaali vauvan hoitamisesta 

   Paimen, Laura-Kaisa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa perhevalmennusmateriaali vauvan hoitamisesta Järvi-Pohjanmaan lastenneuvoloihin. Tavoitteena oli tuottaa materiaali, jota lastenneuvolassa työskentelevät ...
  • Vauvamyönteisyyden edistämisen toimintasuunnitelman laatiminen Järvi-Pohjanmaan äitiys- ja lastenneuvoloihin 

   Hautamäki, Elina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa vauvamyönteisyyden edistämisen toimintasuunnitelma Järvi-Pohjanmaan äitiys- ja lastenneuvoloihin. Vauvamyönteisyys tarkoittaa imetyksen edistämistä, suojelemista, ...
  • Vauvamyönteisyyden toteutuminen kolmessa keskussairaalassa 

   Perkiö, Ilona (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla äitien kokemuksia saamastaan imetysohjauksesta ja imetyksen tuesta kolmessa keskussairaalassa. Tutkimus on osa WHO:n vauvamyönteisyysohjelman kymmenen ...
  • Vauvamyönteisyysohjelman toteutuminen Vaasan keskussairaalan lapsivuodeosastolla A4 

   Kangasvieri, Tiina; Nevala, Noora (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla imetysohjauksen ja imetystuen toteutumista sekä äitien suunnitteleman imetyksen keston pituutta Vaasan keskussairaalan lapsivuodeosastolla A4. Opinnäytetyö ...
  • Vauvamyönteisyystapahtuma 2012 

   Latva-Kiskola, Krista; Tamppari, Marianne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   WHO:n ja Unicefin vuonna 1989 käynnistämän Vauvamyönteinen sairaala-aloitteen (Baby Friendly Hospital Initiative, BFHI) tavoitteena on imetyksen suojeleminen, tukeminen ja edistäminen, tarkoituksenaan edistää vastasyntyneen ...
  • Vauvan heijasteet ja niiden tutkiminen : DVD:n tuottaminen opetuskäyttöön 

   Pitkälä, Eeva-Maria; Tötterman, Anna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opetus–DVD Vaasan ammattikorkeakoululle vauvan heijasteista ja niiden tutkimisesta. Tekijöiden tavoitteena oli saada vauvan heijasteista ja niiden tutkimisesta ...