• Projektiopiskelu ja verkostoituminen tradenomiopinnoissa 

   Seppänen, Annika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia erovaisuuksia ammattikorkeakoulujen välillä on toimeksiantoprojektien toteutuksessa. Lisäksi haettiin vastauksia kysymyksiin: tukeeko projektiopiskelu verkostoitumista ...
  • Är arbetslagstiftningen ett hinder för Finlands utveckling? 

   West, Andreas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Detta lärdomsprov behandlar finsk arbetslagstiftning och företagens förutsättningar att skapa tillväxt i Finland. Den finska arbetslagstiftningen jämförs med europeisk arbetslagstiftningen och vilka förutsättningar företagen ...