• Alustoimitukset Euroopan unionin alueella 

   Tynjälä, Tomi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää alustoimituksissa huomioitavia asioita Euroopan alueella. Toisena tarkoituksena oli luoda alustoimittamisen kannalta yleishyödyllinen tietopaketti yrityksien käyttöön. ...
  • Asiakassuhteen ja asiakaspääoman mittaus ja raportointi 

   Blomback, Ann-Sofia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee asiakassuhteiden ja asiakaspääoman mittausta sekä raportointia. Case-yrityksenä on E J Hiipakka Oy. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia mittareita asiakassuhteelle ja asiakaspääomalle ...
  • Australiens landsprofil : En guide för privatpersoner 

   Andersson, Pernilla (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Det här lärdomsprovet är en landsprofil av Australien, som är skriven som en guide för privatpersoner. Syftet med mitt lärdomsprov är att förse privatpersoner med praktisk information, som de kan använda om de tänkt åka ...
  • Avgörande faktorer vid kreditgivning för småbolag 

   Engelholm, Frida-Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Detta lärdomsprov handlar om småbolagens svårigheter att erhålla bankkrediter. Ämnet jag har valt ”Avgörande faktorer vid kreditgivning för småbolag” är något som berör nästan alla vid etableringen av ett företag. Det är ...
  • Aviation Accidents – The Effect on Travelling Choices 

   Metsälehto, Sannamari; Katja, Keskinen (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   The aim of this thesis was to find out if the crisis or accidents in the aviation industry affect people’s travel decisions and if they do, how. For this thesis fear of flying and customer decision making process were used ...
  • Avveckling av aktiebolag : Case: Likvidation av Företag X Ab 

   Kallio, Josefine (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på hur man idag i Finland kan avveckla ett aktiebolag. De fyra olika avvecklingssätten likvidation, konkurs, fusion och delning av aktiebolag är de sätt som används i Finland för ...
  • Budgetering : Fallstudie av två företag inom sjötrafik 

   Utter, Anthony (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Budgetering är en målinriktad monetär handlingsplan. Budgeten är företagets verktyg för finansiell planering och uppföljning. Med hjälp av en budget får företaget en uppfattning om vad som skapar lönsamhet och kontroll ...
  • Budgetering och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen 

   Finnström, Anders (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Syftet med undersökningen är att ge en bild av vad budgetering är och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen. Forskningsproblemet är att ta reda på vilken kritiken är mot budgetering, hur man kan förbättra ...
  • Budjetointiprosessin kehittäminen kasvuyrityksessä : Tapaustutkimus 

   Niemi, Tiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Perinteisesti taloushallinnolla on ollut vahva rooli yrityksen toiminnan taloudellisessa ohjauksessa ja suunnittelussa. Budjetointi on yksi johdon ohjausjärjestelmän väline, jolla halutaan ennustaa ja suunnitella yrityksen ...
  • Challenges of the export process : Case Olvi Plc. 

   Rintamäki, Susanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   The internationalization of companies has grown significantly particularly due to common business and trading areas. Companies, both small and large need to understand the factors affecting the internationalization process ...
  • Children’s Influence on Family Vacation Decision-Making 

   Törnqvist, Annika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   The aim of this thesis was to study in which way Ostrobothnian children influence their parents’ vacation decisions prior to arriving to a destination. This study focuses on tweens, children aged 8-12, and the strategies ...
  • Crisis Management in Hotel Business in Finland : Viewpoint of the Receptionists 

   Räisälä, Maaria; Kara, Evita (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   This research discusses crisis management and safety related issues in Finnish hotels from the receptionists’ point of view. The aim was to investigate whether the hotel receptionists have enough knowledge about crisis ...
  • The Development of Animal Welfare in Finland and How People Perceive Animal Welfare : Case Study: Animals in Tourism: Zoos 

   Laatu, Suvi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   The aim of the thesis was to study how Finnish people perceive animal welfare in general and how they feel about animals in tourism purposes, more specifically in zoos. The thesis also contains information about Finnish ...
  • Erityisruokavaliota noudattavien henkilöiden kokemuksia Vaasan ravintoloista ja ruokaloista 

   Åberg, Fredrick; Lehmus, Tommi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena on erityisruokavalioita noudattavien henkilöiden kokemukset Vaasan ravintoloista sekä ruokaloista. Tarkoituksena on tuoda esiin erityisruokavaliota noudattavien henkilöiden ajatuksia ja kokemuksia ...
  • Facebook-sidor inom hotellbranschen 

   Löfroth, Charlotta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Syftet med detta arbete var att ta reda på hur Facebook-sidor används inom hotellbranschen i Finland och förse min uppdragsgivare, Hotell X, med information som skulle avgöra om det är lönsamt eller inte för dem att skapa ...
  • Faktorer vid val av transportarrangemang 

   Lehtola, Teemu; Lundberg, Johan (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Detta lärdomsprov behandlar nyckelfaktorer vid val av transportarrangemang. Syftet med vårt arbete är att kartlägga vilka behov och krav företagen har angående grön logistik, ekonomi, tidsscheman, ledtider och andra relevanta ...
  • FINANCIAL SHARED SERVICES CENTER FOR CHINESE COMPANY INTERNATIONALIZING : Case company: X 

   Ma, Chao (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   With economic globalization, more and more Chinese companies take the strategies of internationalization. But how to manage the bigger financial issues becomes a new challenge for those companies. The management mode of ...
  • Finländska företags etablering i Ryssland 

   Hästbacka, Jesper (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Lärdomsprovet behandlar den ryska affärsmarknaden ur finländska företags perspektiv. Syftet med lärdomsprovet är att undersöka de utmaningar finländska företag har vid etablering i Ryssland. Arbetet ger en överblick av den ...
  • FOREIGN INVESTMENT IN BAHRAIN : Case company: A Private Entrepreneur from Lithuania 

   Raginaite, Elvyra (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   There exist various methods for business establishments to enter into a new market using the internationalization process. In practice, the internationalization process could be viewed as a big challenge for both small and ...
  • Franchisetagarens verklighet 

   Latvala, Jonathan (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Idén till att skriva om franchising väcktes då jag läste i medier om franchisetagare som ansåg sig blivit orättvist behandlade av sina respektive kedjor. Jag är dessutom involverad i restaurangbranschen så att fokusera på ...