• Adapting E-invoicing: Benefits, Challenges and Future Strategies to Overcome Challenges : A comparative case study of Finnish Companies 

   Ali, Nazish (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Electronic invoicing (i.e., e-invoicing), which involves electronic transfer of invoice documents among business partners, is becoming very popular among European companies. It allows companies to benefit from fast payments, ...
  • The Internationalisation Process of Ostrobothnian SMEs through an Export Network 

   Brokvist, Jenny (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Syftet med denna avhandling är att diskutera internationaliserings processen genom export nätverk. Genom denna avhandling studerar vi vilka resurser företag i ett export nätverk använder under hela internationaliserings ...
  • Internationalization challenges of Ethiopian SMEs 

   Yigzaw, Tamirat (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   This study was made to find out what the internationalization challenges of Ethiopian small to medium size enterprises (SMEs) are. SMEs play a vital role in the economic development of a country. As the internationalization ...
  • Kappaletavarakuljetuksien haasteet kansainvälisessä meriliikenteessä 

   Leinonen, Panu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kappaletavarakuljetuksien haasteista meriviennissä. Työ käsittelee ainoastaan kolmansiin maihin tapahtuvaa vientiä. Työskennellessä huolinta-alan globaalissa yrityksessä työntekijä ...
  • Kiinalaisten huonekalujen tuontiprosessin haasteet 

   Vuorela, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työssäni tutkin toimeksiantajayritykselle huonekalujen tuontiprosessia Kiinasta Suomeen. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää Kiinan tuonnin haasteet huonekalualalla. Tutkimuksen tehtävänä oli tehdä tiivis paketti tuonnin ...
  • LIIKETOIMINNAN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLÄ 

   Osipov, Leonid (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää keskeisiä asioita liiketoiminnan aloittamisesta Venäjällä. Vaikka kyseessä ei ollutkaan suora toimeksianto, opinnäytetyön aihe syntyi erään yrityksen tarpeesta perustaa yritys ...
  • Musliminuoret Vaasassa. Haasteet kahden kulttuurin välillä. 

   Rajala, Tiina; Mamuzai, Lema (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vaasalaisten muslimitaustaisten maahanmuuttajanuorten haasteita kahden kulttuurin välillä. Tutkimuksessa selvitettiin minkälaisia haasteita musliminuoret kohtaavat Suomessa ja sitä, ...
  • Operativ redovisning – utmaningar och utvecklingar 

   Höglund, Linn (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Detta lärdomsprov ska ge läsaren en inblick i vad begreppet operativ redovisning innebär, hur den operativa redovisningen har utvecklats och vad som anses vara utmanande i arbetet. Målet är att genom intervjuer få svar på ...
  • Palveluyrityksen kansainvälistyminen 

   Hintsala, Tiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä työ on kvalitatiivinen tapaustutkimus ja siinä tutkitaan kansainvälistyvän palveluyrityksen haasteita ja mahdollisuuksia. Case-yrityksenä toimii paikallinen palvelualan yritys, joka pitää sisällään emoyhtiön ja ...
  • Vaasan yökerhtoiminnan haastavuus uuden yrittäjän kannalta 

   Kainu, Milja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Vaasassa on lopettanut vuoden 2010 jälkeen neljä yökerhoa. Lopettaminen on ollut jo aiempina vuosina suurempi trendi kuin yökerhotoiminnan aloittaminen, sillä kaikkien lopettaneiden tilalle on tullut vain yksi uusi yökerho. ...
  • Vientiprosessi Suomesta Kazakstaniin : Case: ABB Oy Medium Voltage Products 

   Keski-Karhu, Tiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tutkin opinnäytetyössäni vientiprosessia Suomesta Kazakstaniin. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat Kazakstanin viennin erityispiirteet eli mitä asioita tulee ottaa huomioon, ja mitä mahdollisia haasteita ...
  • Web 2.0 - Haasteet ja mahdollisuudet 

   Nordbäck, Nina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö kertoo, mitä Web 2.0 on, ottaa esille sen haasteita ja mahdollisuuksia yrityksien liiketoimintaan keskittyneenä ja selvittää kuinka sosiaalisia medioita käytetään erilaisissa yrityksissä. Työ keskittyy ...
  • Work orientation and follow-up : Case company ABC Vaasa 

   Hellberg, Elina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   The aim of this survey was to find out the main objectives, which cause the problems and difficulties in work orientation. Wide amount of employees, working in a shifts and wide range of work tasks are causing difficulties ...
  • Yhdysvaltalaisten sisustustavaroiden tuonti huonekaluteollisuuden tueksi 

   Viljanmaa, Mika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössäni tutkin toimeksiantajayritykselle sisustustavaroiden tuontiprosessia Yhdysvalloista Suomeen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tuontiprosessin kulkukaavio ja mitä haasteita siihen liittyy. Tutkimuksen ...