• Tiedoksiannot käräjäoikeuksissa 

      Kari, Jenni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
      Tämän opinnäytetyön tavoite on antaa lukijalle kuvan tiedoksiantotavoista ja niiden merkityksestä oikeudenkäynnissä. Lisäksi työssä selvitetään mitä uudistuksia tiedoksiannon säännöksiin on tulossa keväällä 2010 ja kuinka ...