• Diabeettisten ja muiden haavojen hoito : Haavanhoito-opas kotisairaanhoitoon 

   Martin, Sanna-Maija; Leppä, Tiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Diabeettiset jalkaongelmat ovat yleisiä terveydenhuollossa ja siksi on tärkeää, että haavat ennen kaikkea ehkäistään, mutta myös hoidetaan ne tehokkaasti ja estetään paheneminen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä ...
  • Haavan kotihoito-ohjeen päivittäminen kirurgisille osastoille 

   Kivijärvi, Reija-Leena; Knuuttila, Henna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Haavan kotihoito-ohjeet antavat potilaalle tietoa siitä, kuinka leikkaushaavaa tulee hoitaa kotona ja millaiset asiat edistävät tai heikentävät sen paranemista. Kotihoito-ohje toimii suullisen ohjauksen tukena potilaan ...
  • Painehaavaopas: Opas Päivärinteen hoitohenkilökunnalle 

   Ollikainen, Veera (2019)
   Krooniset haavat sitovat runsaasti hoitohenkilökunnan resursseja, ja ovat yleisiä terveydenhuollossa. On tärkeää, että painehaavat ehkäistään, sekä hoidetaan tehokkaasti. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ...