• Painehaavaopas: Opas Päivärinteen hoitohenkilökunnalle 

      Ollikainen, Veera (2019)
      Krooniset haavat sitovat runsaasti hoitohenkilökunnan resursseja, ja ovat yleisiä terveydenhuollossa. On tärkeää, että painehaavat ehkäistään, sekä hoidetaan tehokkaasti. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ...