• Haavan kotihoito-ohjeen päivittäminen kirurgisille osastoille 

      Kivijärvi, Reija-Leena; Knuuttila, Henna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
      Haavan kotihoito-ohjeet antavat potilaalle tietoa siitä, kuinka leikkaushaavaa tulee hoitaa kotona ja millaiset asiat edistävät tai heikentävät sen paranemista. Kotihoito-ohje toimii suullisen ohjauksen tukena potilaan ...