• Haavan paraneminen - haavan seurantakortin tuottaminen 

      Vähätalo, Jenna; Liimatainen, Katja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
      Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa toimiva haavan seurantakortti, joka kehittää erikoissairaanhoidon ja avoterveydenhuollon välistä yh-teistyötä, tiedonkulkua ja hoidon jatkuvuutta. Tavoitteena on, ...