• Alipaineimu haavanhoidossa : Kuvaesitys Vaasan keskussairaalan kirurgian poliklinikalle 

   Sinisalo, Essi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön taustana oli Vaasan keskussairaalan kirurgian poliklinikan haavanhoitajien toive alipaineimulaitteen käyttöä ja ominaisuuksia esittelevästä työstä, jonka toiminnallinen osuus toteutettaisiin Power Point ...
  • Diabetesta sairastavan alaraajahaavapotilaan elintavat ja omaseuranta 

   Jaatinen, Noora (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tutkimuksella oli tarkoitus kuvata alaraajahaavaa sairastavien diabeetikoiden omaseurannan ja elintapojen toteutumista. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa alaraajahaavaa sairastavien diabeetikoiden ...
  • Haavan kotihoito-ohjeen päivittäminen kirurgisille osastoille 

   Kivijärvi, Reija-Leena; Knuuttila, Henna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Haavan kotihoito-ohjeet antavat potilaalle tietoa siitä, kuinka leikkaushaavaa tulee hoitaa kotona ja millaiset asiat edistävät tai heikentävät sen paranemista. Kotihoito-ohje toimii suullisen ohjauksen tukena potilaan ...
  • Haavan paraneminen - haavan seurantakortin tuottaminen 

   Vähätalo, Jenna; Liimatainen, Katja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa toimiva haavan seurantakortti, joka kehittää erikoissairaanhoidon ja avoterveydenhuollon välistä yh-teistyötä, tiedonkulkua ja hoidon jatkuvuutta. Tavoitteena on, ...
  • Hoitotyöntekijät painehaavahoitotyön osaajina 

   Ponsiluoma, Sanna-Mari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla Vaasan kaupunginsairaalan hoitotyöntekijöiden tietämystä ja osaamista painehaavahoitotyössä. Tavoitteena oli saada tietoa hoitotyöntekijöiden painehaavaosaamisesta ja mahdollisesta ...
  • Painehaavojen ennaltaehkäisy : ohjelehtisen laatiminen 

   Mäkinen, Mira; Haapsaari, Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Painehaavat ovat päivittäinen ongelma potilashoidossa. Suomessa painehaavan kustannukset ovat 280-532 miljoonaa euroa vuodessa, mikä tarkoittaa 2-3 % terveydenhoitokuluista. Painehaavojen ehkäisy tulisi halvemmaksi kuin ...
  • Ravitsemus ja leikkaushaavan paraneminen : Potilasohjeen laatiminen 

   Mäntysalo, Ritva; Sorvoja, Tiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Vaasan keskussairaalan preoperatiiviselle poliklinikalle ravitsemusopas leikkaukseen saapuville potilaille. Oppaan tavoitteena on ohjata ja vaikuttaa potilaan ...
  • Uuden haavanhoitotekniikan markkinointimahdollisuudet Suomessa 

   Pastinen, Hannu-Pekka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena on uuden haavanhoitotekniikan, pintahappihoidon, Suomen markkinoiden selvittäminen. Työ on toteutettu toimeksiantona haavanhoitolaitteita maahantuovalle pienyritykselle (eMED Nordic Oy). Tuote on uusi, ...