• Materiaaliemissioiden analyysimenetelmä 

   Heikkilä, Sonja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Yrkeshögskolan Noviassa Kluck 2 -projektille. Työn tarkoituksena oli kehittää ja validoida analyysimenetelmä, jolla voidaan tutkia rakennusmateriaalien VOC-emissioita. Lisäksi työssä on kerrottu ...
  • PID-laitteen sovellusmahdollisuudet rakennusten kunto- ja sisäilmatutkimuksessa 

   Wennström, Henri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö on tehty IdeaStructura Oy:lle. Työn tarkoituksena oli selvittää fotoionisaatiodetektorin sovellusmahdollisuuksia kunto- ja sisäilmatutkimuksessa. Sisäilmaongelmat ja homevauriot ovat nykyisin laajasti esillä. ...