• Naisjohtajuus kansainvälisessä teollisuusyrityksessä 

      Tikkanen, Asta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
      Opinnäytetyössä tarkasteltiin erään kansainvälisen teollisuusyrityksen naisjohtajien näkemyksiä siitä, millainen naisjohtajuuskulttuuri yrityksessä vallitsee. Tutkimusongelma oli, miten johtavassa asemassa olevat naiset ...