• INFOLEHTINEN RASKAUDEN KESKEYTYKSESTÄ 

      Ponsiluoma, Niina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa infolehtinen raskauden keskeytykseen liittyen. Infolehtisen tarkoituksena on täydentää Vaasan perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajien työtä. Työ tehtiin ...