• Naisjohtajuus ja naisjohtajien kokema tasa-arvo 

   Lampila, Eerika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä tutkimus käsittelee naisjohtajuutta ja naisjohtajien kokemaa tasa-arvoa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä tarkoitetaan naisjohtajuudella ja millaisia uraesteitä naisjohtajat ovat kohdanneet. Lisäksi tavoitteena ...
  • Naisjohtajuus kansainvälisessä teollisuusyrityksessä 

   Tikkanen, Asta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin erään kansainvälisen teollisuusyrityksen naisjohtajien näkemyksiä siitä, millainen naisjohtajuuskulttuuri yrityksessä vallitsee. Tutkimusongelma oli, miten johtavassa asemassa olevat naiset ...