• NAISTENLEHTIEN RUOKATRENDIT 

      Hänninen, Susanne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
      Tämän työn tavoitteena oli selvittää suomalaisten naistenlehtien ruokatrendejä vuosina 2005 – 2008. Työn viitekehityksenä käytettiin Food Related Lifestyle -mallia, jonka avulla koottiin yhteen vallitsevia ruokatrendejä ...