• Kaivinpaalun geotekninen kestävyys pohjatutkimustulosten perusteella 

      Saunamäki, Tuomo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
      Tämän opinnäytetyön tilaajana on Citec Engineering Oy Ab. Yritys keskittyy ra-kennesuunnitteluun, eikä geotekninen suunnittelu kuulu normaalisti päivittäisiin tehtäviin. Tästä syystä tutkielman tarkoituksena oli ottaa ...