• Tehokas paikallavalurakentaminen : Opas työmaamestareille 

      Sippola, Jarno (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on parantaa asenteita ja laatua tehtäessä paikallavalurakenteita. Paikallavalurakentaminen on perinteinen rakennustapa ja rakennusteollisuuden perusta. Työn tarkoituksena on koota tietoa ...