• ACS880- etätuettavuus 

      Kivimäki, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
      Tämä opinnäytetyö tehtiin ABB:n Industry Solutions -yksikön toimesta ja sen tar-koituksena oli keskittyä ACS880- tuoteperheen taajuusmuuttajien etätuettavuu-teen. Tavoitteena oli löytää paras tapa etävalvonnan toteuttamiseen ...