• Vaasan kaupungin paikallisliikenteen informaatiojärjestelmä 

      Mäkinen, Samuli (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
      Tämä työ tehtiin Vaasan kaupungin katutoimen toimeksiannosta. Tarkoituksena oli kartoittaa Vaasan paikallisliikenteen informaatiojärjestelmän nykytila ja arvioida sitä verraten muiden kaupunkien vastaaviin toteutuksiin. ...