Uusimmat viitteet

 • En studerandes placerande och sparande 

  Svartbäck, Robert (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vi lever i en värld som hela tiden utvecklas och förändringar på marknaden sker snabbt. När man följt nyheter och politiken kan man dra en slutsats att världsekonomin är i obalans. Det är allt flera som har det tufft ...
 • Teknisk analys vid köp av aktier och försäljning av köp- och säljsignaler 

  Petell, Rasmus (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jag kommer i detta arbete att undersöka hur man kan ta hjälp av teknisk analys vid köp av aktier och huruvida privatpersoner är villiga att köpa köp- och säljsignaler som framtagits med hjälp av teknisk analys. I teoridelen ...
 • Företaget X:s internationalisering till Finland : Problem och möjligheter i samband med internationalisering samt marknadsföringskanaler för detta land 

  Löfdahl, Jonas; Segervall, Conny (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  I det här lärdomsprovet så kommer vi att ta reda på vilka problem samt möjligheter det finns vid internationalisering av företaget X. Även hur man förbereder sig för internationalisering och vad man bör analysera i ...
 • Kinas landsprofil 

  Kangas, Mattias (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Syftet med detta lärdomsprov är att sammanställa en landsprofil om Kina. Den här landsprofilen kan sedan vara till nytta för anställda eller företag som skall börja med verksamhet i landet. Teorin i lärdomsprovet behandlar ...
 • Bokföringslagens förändringar år 2016 : Med fokus på småföretag 

  Häggblom, Caroline (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Från och med år 2016 ändrades bokföringslagen i Finland. Detta på grund av ett direktiv som Europaparlamentet tillsammans med rådet kom ut med år 2013. I och med denna ändring påverkas alla företag som är bokföringsskyldiga ...
 • En värld utan jordbruksbidrag och prisrestriktioner : Jämförelse mellan konventionell odling och ekologisk odling 

  Bergvik, Erica (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  I det här arbetet undersöker jag hur mycket mer jordbrukarna skulle behöva ta för sina produkter för att uppnå lönsam verksamhet utan jordbruksbidrag. Jag jämför också konventionellt jordbruk och ekologiskt jordbruk. I ...
 • KUNDNÖJDHETSUNDERSÖKNING Frisörsalong PointCut vid YA! 

  Häggqvist, Sofie (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Mitt intresse för konsumentbeteeende och kundvård ledde mig in på att göra en kundnöjdhetsundersökning. Även mitt intresse för frisörbranschen gjorde att jag ville koppla ihop mitt slutarbete med denna. Slutligen blev ämnet ...
 • Produktkalkylering som grund vid prissättning i småföretag 

  Fagerudd, Joakim (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  I detta lärdomsprov beskrivs olika typer av självkostnadskalkylering och bidragskalkyl. Syftet med undersökningen är att få ett perspektiv på hur kostnaderna är fördelade mellan de olika produkterna i Företag X och hur ...
 • ALTERNATIV BUDGETERING : Jämförelse mellan traditionell budgetering och rullande prognoser 

  Stenbacka, Robert (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  I det här arbetet behandlar jag budgetering och vad det innebär. Syftet med min undersökning är att ta reda på hur rullande budgetering, eller prognoser, förhåller sig till traditionell budgetering. Arbetets teoretiska del ...
 • Arbetslivet ur ett jämställdhetsperspektiv : Företagsekonomi 

  Ström, Malin (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Syftet med detta lärdomsprov är att diskutera den rådande situationen i det finska arbetslivet ur ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhet i arbetslivet är ett aktuellt ämne som speciellt unga kvinnor kommer i kontakt med ...
 • Företagsbeskattning i Finland och Tyskland 

  Rasivirta, Emma (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på hur företagsbeskattningen fungerar i Finland och Tyskland. I arbetet tar jag upp olika alternativ för ett finskt företag att ta sig in på den tyska marknaden och hur de beskattas ...
 • Inkomst- och mervärdesbeskattning av allmännyttiga föreningar : Hur påverkar allmännyttigheten beskattningen? 

  Järvinen, Anna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Syftet med detta lärdomsprov är att behandla allmännyttiga föreningar och hur dessa beskattas både inom inkomstbeskattning och mervärdesbeskattning. Uppfyller en förening kraven för allmännyttig verkan, har föreningen ...
 • Budgetering, Case: företag X Ab 

  Heikkinen, Joakim (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Detta lärdomsprov har gjorts i syfte att bilda en passande budget för företaget X:Ab. Den teoretiska delen presenterar allmän information om budgetering, olika budgeteringsformer och budgeter. Teorin tar också upp en ...
 • Guide till aktie- och fondplaceringar 

  Vironen, Jonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Syftet med detta lärdomsprov var att göra en lättläst guide som klargör de mest väsentliga frågorna inom aktie och fondplaceringar. Meningen var att skriva en kompakt handbok som alla kan förstå sig på, även om man inte ...
 • Distributionsorder mellan två systerbolag: Hilding Anders Finland Ab 

  Mannfolk, Jan (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Detta examensarbete är en kartläggning över de olika stegen i en distributionsorder process. Företaget Hilding Anders Finland Ab som producerar sängar och madrasser, står i fokus för detta arbete. De har ett samarbete med ...

Näytä lisää