Uusimmat viitteet

 • Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia kinestetiikasta voimavaralähtöisenä toimintamallina 

  Koivuluoma, Juha; Kuoppala, Noora (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia kinestetiikan hyödyistä opiskeluvaiheessa järjestämällä työpaja. Työpajassa käytiin läpi kinestetiikan peruskäsitteet ja tehtiin ...
 • Lähisuhdeväkivallan kartoittaminen kotihoidossa 

  Puikkonen, Ida (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa kotihoidon asiakkaisiin kohdistuvaa lähisuhdeväkivaltaa ja sen ilmenemistä. Aihe on tärkeä, koska tutkitusti tiedetään että lähisuhdeväkivaltaa esiintyy ...
 • Sairaanhoitajien kokemuksia päihderiippuvaisten postoperatiivisesta kivunhoidosta 

  Typpö, Jani (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa sairaanhoitajien kokemuksia päihderiippuvaisten potilaiden postoperatiivisesta kivunhoidosta kirurgisella vuodeosastolla. Kohdeorganisaatiossa, jossa ...
 • Isät mukana vastasyntyneen virvoitustilanteessa synnytyssalissa 

  Piiparinen, Hanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla isien kokemuksia vastasyntyneen virvoitustilanteessa. Aihe saatiin Vaasan keskussairaalan lastenosastolta, joka tilasi tutkimuksen. Aihe on tärkeä, sillä ...
 • Alle vuoden ikäisten lasten vatsavaivat - Esitelehtinen vanhemmille 

  Hallasuo, Johanna; Makolli, Arta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin imeväisikäisten vatsavaivoja, suoliston rakennetta ja hyvää kirjallista ohjausmateriaalia. Lisäksi teoriaosuudessa käsiteltiin vanhemmuutta ja perheen sekä hoitohenkilökunnan ...
 • Hoitajien kokemuksia monikulttuuristen potilaiden kohtaamisesta ensihoidossa 

  Peura, Oona (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomen jatkuva kansainvälistyminen näkyy nykypäivänä selkeästi terveydenhuollossa ja monikulttuurinen hoitotyö on näin ollen osa myös ensihoitopalvelun nykypäivää sekä tulevaisuutta. Tämä opinnäytetyö tutkii ensihoidossa ...
 • Rintasyövän vaikutuksia seksuaaliterveyteen ja parisuhteeseen 

  Mäenpää, Emmi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen rintasyöpäjäsenten kokemuksia rintasyövän mahdollisista vaikutuksista heidän seksuaaliterveyteensä ja parisuhteeseensa. Toisena tarkoituksena oli ...
 • Diabeteslapsen hoitaminen : Opas päiväkodin henkilökunnalle 

  Laakso, Sonja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Diabetes on Suomessa erittäin yleinen kansansairaus, jota diagnosoidaan jo pienillä lapsillakin. Sairastuneen ollessa lapsi, on kyseessä lähes aina insuliinihoitoinen diabetes. Diabetekseen ei ole vielä löydetty parannuskeinoa, ...
 • Hoitajien työhyvinvointi Fyrrykartanossa ja Präntöön Helmen palvelutalossa 

  Anttila, Annasofia; Haapalehto, Emma; Alfatin, Anne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada selville hoitajien työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ikäihmisten hoitotyössä ja kokemuksia työssä jaksamisesta kahdessa tehostetun palveluasumisen yksikössä. Palveluasumisen yksiköt ...
 • Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Imetyksen tuki ry:n yhteistyö vauvamyönteisyyden tukemiseksi 

  Karjalainen, Laura (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Toimialueen 4, naistentautien ja synnytysten vastuualueen, kanssa. Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli selvittää, millaista yhteistyötä Tampereen yliopistollisen ...
 • Hoitajien kokemuksia omahoitajasuhteen mahdollistavista tekijöistä Vanhan Vaasan sairaalassa 

  Mäenpää, Olli; Lehmusvirpi, Tiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaiset tekijät mahdollistavat onnistuneen omahoitajasuhteen. Tarkoituksena oli selvittää miten hoitajan kokemus ja koulutuksen taso vaikuttavat omahoitajasuhteeseen sekä millaisia ...
 • Yhdeksäsluokkalaisten ensiaputaitojen kartoitus 

  Korhonen, Veera; Mahlamäki, Tiia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö kuuluu osana ammattikorkeakoulun suoritusvaatimuksia. Tämä opinnäytetyö tehtiin osana sairaanhoitajaopintoja Vaasan ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyö on määrällinen. Opinnäytetyön osana tehtiin Suomen Punaisen ...
 • Keskosvauvan imetys : Opas perheelle ja kysely henkilökunnalle 

  Tienhaara, Ida; Pitkänen, Jutta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda opaslehtinen keskosvauvaa imettäville äideille sekä kuvailla kyselyaineiston avulla vastasyntyneiden tehovalvontaosaston hoitohenkilökunnan käytänteitä keskosvauvoja ...
 • Vaasan Meripelastusyhdistyksen ensivastekoulutuksen itsearviointi 

  Jaakkonen, Essi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Vaasan Meripelastusyhdistyksen miehistön omaa kokemusta ensivasteosaamisestaan ja ensivastekoulutuksen palvelevuutta Vaasan meripelastusyhdistyksen miehistön näkökulmasta. Tutkimuksen ...
 • Syöpäpotilaan hoitoväsymys sairastuneen näkökulmasta 

  Hyyppä, Jutta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hoitoväsymys on vähän tutkittu, mutta puhuttu aihe niin valtakunnallisella kuin hoitotyön tasolla. Tämän tutkimuksen avulla on mahdollista tuoda esiin enemmän syöpäpotilaiden kokemaa hoitoväsymystä ja näin saada heille ...

Näytä lisää