Uusimmat viitteet

 • Affärsresenärers syn på olika hot inom affärsturismen 

  Brunell, Nina-Marie (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Syftet med detta lärdomsprov är att undersöka hur internationella affärsresande ser på olika hot inom affärsturismen. Målet är att få en helhetssyn på ifall det är någon skillnad på varifrån personen kommer, om den egna ...
 • Konsumentbeteenden - En undersökning om konsumentens motiv och val gällande restaurangbesök 

  Sund, Sofia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Syftet med mitt lärdomsprov är att få reda på varför folk egentligen väljer att gå ut och äta på restaurang samt vad som påverkar deras val och handlingar. Lärdomsprovet skrivs så att bl.a. restaurangägare ska kunna ha ...
 • Planering och förverkligande av lunch under en temavecka 

  Bondegård, Nicolina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Syftet med detta lärdomsprov är att planera och förverkliga lunch under en tema vecka vid Café Malmia i Jakobstad. Till min uppgift hörde att planera menyn, göra beställningslista, marknadsföra veckan, göra lunchen, samt ...
 • Servitörens uppfattning om självkänsla 

  Ingves, Cecilia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Detta lärdomsprov är en undersökning som handlar om servitörens uppfattning om självkänsla. Lärdomsprovet beskriver vad som skiljer sig åt bland servitörer som servicegivare med beaktande av deras ålder, utbildning och ...
 • Kundundersökning i restaurangen vid Hotel Red & Green 

  Vikstrand, Victoria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Lärdomsprovets syfte är att undersöka kundnöjdheten på Hotel Red & Green i Närpes. Undersökningen är begränsad till restaurangdelen. Därmed omfattar undersökningen inte frågor som berör inkvarteringen. Eftersom detta är ...
 • Kompetens och kompetensutveckling bland hotellreceptionister inför och efter öppning av ny hotellverksamhet : Case: Ålandhotels/ Hotell Pommern 

  Påhls, Julia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Syftet med detta lärdomsprov var att, inför öppningen av nya hotell Pommern, ta reda på Ålandhotels nuvarande kompetensnivå bland receptionisterna och vilka kompetenskraven som ledningsgruppen ställer på de anställda är. ...
 • Kundnöjdhetsundersökning vid Tropiclandia 

  Rosenberg, Iida (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Syftet med detta lärdomsprov var att undersöka kundnöjdheten vid nöjesbadet Tropiclandia. Tyngdpunkterna låg på att undersöka kundnöjdheten gällande öppethållningstiderna, prissättningen och restaurangtjänsterna under ...
 • Grå ekonomi inom hotell- och restaurangbranschen 

  Sparv, Emil (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
  I detta arbete redogör jag för hur nattklubbar, restauranger och hotell utövar grå ekonomi och andra ekonomiska brott, som t.ex. betalningar utan kvitto och svarta/hemliga löner. Huvudsyftet med forskningen är hur ny ...
 • Beaktande av sinnena inom restaurangen 

  Kevin, Anna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Syftet med detta lärdomsprov är att framföra hur de olika sinnena fungerar och hur de påverkar vår restaurangupplevelse. De olika sinnen som arbetet berör är syn-, hörsel-, känsel-, lukt- och smaksinnet. Arbetet framför ...
 • Vinskolning - motivera din personal 

  Åström, Sara (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Syftet med detta lärdomsprov är att restaurangpersonalen på Hotel Kantarellis i Vasa ska få en bredare vinkunskap och att de ska känna utveckling och bli mer självsäkra inom sitt arbete. Lärdomsprovet är ett projektarbete ...
 • Uppgörande av dryckeslista för alkoholhaltiga drycker 

  Heim, Ida (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
  För mitt lärdomsprov har jag skapat en dryckeslista för alkoholhaltiga drycker till Café Arken. Jag har gått igenom hur en lista skall se ut fysiskt och vad som skall finnas i skrift i listan. Då har jag också studerat vad ...
 • Smaker från Europa : Planering och förverkligande av en temavecka 

  Granholm, Marika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
  I detta lärdomsprov planeras och förverkligas en temavecka hos Kårkulla i Jakobstad. Efter att temaveckan förverkligades undersöktes hur kunderna upplevde veckan och temaveckans mat och övriga intryck. Förutom matlistan ...
 • Användningen av livsmedelstillsatser : En undersökning bland restauranggäster 

  Granlund, Angelica (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Syftet med detta lärdomsprov är att undersöka vad restauranggäster anser om användningen av livsmedelstillsatser samt deras åsikter om ämnet. Idag är tillsatsämnen ett omdiskuterat ämne. Under den senaste tiden har det ...
 • Kundnöjdhetsundersökning : Case: Stundars 

  Sundström, Janina; Söderblom, Fanny (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Detta lärdomsprov har utförts under våren och hösten 2012 vid Vasa yrkeshögskola, inom utbildningsprogrammet för turism med inriktning restaurangservice. Vi vill tacka alla som hjälpt oss att utföra detta lärdomsprov, dvs. ...
 • Hotellgästernas miljöattityd och beteende på Hotel Astor 

  Rögård, Ann-May (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Syftet med mitt lärdomsprov är att undersöka hotell Astors hotellgästers attityder gentemot miljön och deras beteende både när de bor på hotellet och hemma. Dessutom strävar lärdomsprovet efter att ta reda på om demografiska ...

Näytä lisää