Uusimmat viitteet

 • Onko siellä edes mitään syötävää? : Näkökulmia à la carte -ravintoloiden kasvisruokiin 

  Rintala, Mari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä selvitetään kasvisruoan tilaa à la carte -ravintoloissa ja sen kehittämismahdollisuuksia. Tavoitteena on hankkia tietoa kasvissyöjien mielipiteistä ja kehitysehdotuksista kasvisruokaa koskien. Selvittämällä, ...
 • Vaasan yökerhtoiminnan haastavuus uuden yrittäjän kannalta 

  Kainu, Milja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Vaasassa on lopettanut vuoden 2010 jälkeen neljä yökerhoa. Lopettaminen on ollut jo aiempina vuosina suurempi trendi kuin yökerhotoiminnan aloittaminen, sillä kaikkien lopettaneiden tilalle on tullut vain yksi uusi yökerho. ...
 • Lähiöravintola - julkinen olohuone 

  Toivonen, Kati (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan case-yritys Bar & Cafe Perätuvan asiakkaiden mielipiteitä liikkeestä ja sitä miksi he siellä käyvät. Tavoitteena on myös kartoittaa yrityksen ja asiakkaiden sosiaalista puolta. Työn teoriaosuus ...
 • X ja Y-sukupolven edustajat esimiehinä ravintolassa : Ristiriitoja vai yhdessä tekemistä ja oppimista 

  Kalliosaari, Johanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Keskustelevat ja toisilleen rakentavaa palautetta antavat esimieskollegat on koko työyhteisön kantava voimavara, koska usein on niin, että tiedämme enemmän kuin pystymme kertomaan. Tällä tutkimuksella haluttiin osoittaa, ...
 • Slow Food arjessa : Case Slow Food ruokakurssi Kristiinankaupungin Kansalaisopistossa 

  Mäenpää, Minna-Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyössäni esittelen Slow Food -järjestön toimintaa kansainvälisesti ja Slow Food -henkistä toimintaa Kristiinankaupungissa. Yhdistin teoriaosuuteen yhdessä Kristiinankaupungin kansalaisopiston ja Perunaelinkeinoalan ...
 • Ravintolan asiakkaiden kiinnostus ruokatrendejä kohtaan 

  Porkola, Tiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Ruokatrendit kiinnostavat ihmisiä koko ajan enemmän. Ruokavalinnalla ravintolassa voidaan osoittaa kuuluvansa johonkin tiettyyn sosiaaliluokkaan ja osoittaa kannattavamme jotakin tiettyä ruokavaliota esimerkiksi sen ...
 • Pienpanimotuoteko luksustuote? : Pienpanimokuluttajien kuluttajaprofiili 

  Hämäläinen, Petri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Pienpanimotuotteiden ja lähiruuan kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti ja sen oletetaan aina vain kasvavan. Työn tavoitteena oli tutkia kuluttajien ostokäyttäytymistä ja selvittää minkälainen on tyypillinen pienpanimokuluttaja. ...
 • Asiakastyytyväisyys Laivakahvila Hailuodossa 

  Lehtonen, Riikka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Laivakahvila Hailuodon asiakkaiden tyytyväisyyden taso kesällä 2014. Lisäksi haluttiin tietää, millaisia mielipiteitä ja ideoita heillä on kahvilaa ja sen yhteydessä toimivaa ...
 • Ravintola-alan henkilöstön työmotivaatio ja esimies motivoijana 

  Hollanti, Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämä opinnäytetyö on tutkimus ravintola-alan henkilöstön työmotivaatiosta ja esimiehen merkityksestä motivoijana. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälainen on oululaisten ravintoloiden salihenkilökunnan työmotivaatio ...
 • Palvelumallit työpaikoilla : Kokemuksia palvelualan työpaikoilta 

  Nätkinniemi, Marja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Palvelumuotoilua käytetään 2010-luvulla lähes kaikilla palvelualan työpaikoilla liiketoiminnan parantamisen ja palvelun laadun kehittämisen välineenä. Onnistuneesti toteutettu palvelumalli parantaa työn sujuvuutta ja ...
 • Opiskelijoiden mieltymykset ruokaravintolaa valittaessa 

  Savola, Sari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Suomessa erään ammattikorkeakoulun liiketalouden- ja hoitotyön koulutusohjelmien opiskelijoiden mieltymyksiä valita ruokara-vintola. Työssä selvitettiin myös, mitkä ovat heidän mielestään ...
 • Vaasan cocktail- ja viinimessut 

  Kaukonen, Antti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyöni aiheena oli Vaasan Cocktail- ja Viinimessujen järjestäminen. En saanut varsinaista toimeksiantoa opinnäytetyöhöni, vaan messujen järjestäminen lähti liikkeelle omasta aloitteestani ja liittyi olennaisesti ...
 • OPISKELIJARUOKAILUN ASIAKASTYYTYVÄISYYS, Case Amica-opiskelijaravintolat Vaasassa 

  Luoma, Petteri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämä opinnäytetyö on tutkimus opiskelijaruokailun asiakastyytyväisyydestä. Tarkoituksena oli selvittää, miten tyytyväisiä opiskelijat olivat heille tarjottaviin opiskelijaruokailupalveluihin. Tutkimuksella saatiin selville, ...
 • Erityisruokavaliota noudattavien henkilöiden kokemuksia Vaasan ravintoloista ja ruokaloista 

  Åberg, Fredrick; Lehmus, Tommi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön aiheena on erityisruokavalioita noudattavien henkilöiden kokemukset Vaasan ravintoloista sekä ruokaloista. Tarkoituksena on tuoda esiin erityisruokavaliota noudattavien henkilöiden ajatuksia ja kokemuksia ...
 • Partioleiri Västin muonitus 

  Pellinen, Sara (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa partioleirin muonitus budjetin ja teeman puitteissa. Opinnäytetyön teoriaosuudessa on käsitelty joukkomuonitusta ja sen suunnittelua sekä lyhyesti partiotoimintaa ja ...

Näytä lisää