Uusimmat viitteet

 • Kvalitet inom IT-Tjänster 

  Hautaoja, Alexander (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Avsikten med det här lärdomsprovet är att hitta tillvägagångssätt och metoder som kan förbättra kvaliteten både före, under och efter ett IT projekt. Kvalitet inom IT-tjänster har blivit allt viktigare inom IT-branschen, ...
 • Fildelning och upphovsrätten i Finland 

  Pesola, Joakim (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Detta lärdomsprov är gjort för att ge en bild av hur fildelningen och upphovsrätten ser ut i Finland idag. I teoridelen går jag in på hur EU påverkar Finland med nya direktiv och metoder för att kämpa mot piratism. Jag ...
 • M-Files dokumenthanteringssystem : Utvärdering av ibruktagande 

  Svanbäck, Patrik (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  OK Indrivning Ab tog i december 2011 i bruk ett dokumenthanteringssystem, som ersatte det tidigare systemet, vilket baserade sig på att dokument sparades i mappar, antingen lokalt på den egna arbetsstationen eller i för ...
 • 4K-teknik och 4K-kamerateknik 

  Strandberg, Pontus; Westerlund, Anton (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Ett slutarbete om 4K och 4K kamerateknik.
 • Kalenderutveckling med Flash : Case: Graphitime/Kirjapaino Välikangas Oy 

  Marttila, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Arbetet redogör för man kan bygga upp en kalenderapplikation med hjälp av Adobe Flash. Uppdragsgivaren är Kirjapaino Välikangas oy och Graphitime oy, var jag utförde min praktik på sommaren 2014. Namnsdagskalendern gjordes ...
 • STARTPAKET FÖR CMS-VERKTYG. MED INRIKTNING PÅ JOOMLA! 

  Holmstedt, Jesper (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Målet med detta arbete är att upplysa framförallt mindre företag om vad ett CMS-verktyg är, hur man i korthet tar det i bruk, använder det och vad man som företag har för nytta av denna typ av programvara. Olika sorters ...
 • Internetmarknadsföring för företag : Case Dynamo - marknadsföringsvideo 

  Stenbäck, Sandra; Nyberg, Johanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Vårt lärdomsprov skrivs på uppdrag av företagshuset Dynamo i Närpes som vill ha en marknadsföringsvideo. Denna video kommer att publiceras på deras hemsida och skall presentera en del av företagets tjänster. Syftet är att ...
 • LunchApp 

  Nykvist, Christoffer (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Avsikten med detta lärdomsprov är att skapa en prototyp av en mobil applikation. Med hjälp av applikationen skall det vara lättare för matgäster att välja lunchställe i Vasa. Casenamnet för lärdomsprovet är LunchApp, men ...
 • Filhanterare i Qt/C++ 

  Metsäranta, Robert (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Syftet med lärdomsprovet var att skriva en filhanterare med hjälp av det grafiska ramverket Qt. Eftersom filhanteraren är skriven i Qt borde den gå att användas i alla operativsystem som Qt stöder, detta betyder att den ...
 • IPTV - CASE ANVIA 

  Nylund, Susanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
  I detta arbete vill jag undersöka Anvia IPTV-tjänst Watson. Vad är tjänsten, hur fungerar den, finns det några problem hur avviker sig tjänsten från några av de övriga Internetleverantörernas tjänster. Med hjälp av ...
 • Ärendehanterare för intranät : Case Creamarketing 

  Westerlund, Daniel (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Avsikten med detta lärdomsprov är att utveckla ett användbart och funktionellt system för uppdragsgivaren där kunder kan skicka in ärenden. Ärendehanteraren delas upp i tre delar: felrapportering, feedback och feature ...
 • VAASAN SPORTS VIDEOPRODUKTION : NÄTSTREAMING - Uppdragsgivare Vaasan Sport 

  Nyman, Jonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Detta lärdomsprov har gjorts under tiden september 2013 till april 2014 i syftet att avlägga tradenomexamen inom utbildningsprogrammet för informationsbehandling vid Vasa yrkeshögskola. Arbetet har utförts i samarbete ...
 • Överbelastningsattacker mot nätverk och hur man skyddar sig mot dem : Case: Anvia Abp 

  Kjellman, Mimosa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Syftet med detta lärdomsprov är att göra en kartläggning över överbelastningsattacker mot nätverk samt hur man skyddar sig mot dessa, sett ur internetleverantörens synvinkel. Lärdomsprovet är gjort på uppdrag av Anvia ICT, ...
 • Planering av grafisk profil - exempelcase VYHSS r.f. 

  Backström, Jonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Detta lärdomsprov behandlar arbetet med att planera grafisk profil för ett företag eller förening. Syftet med detta arbete är att undersöka och genomföra en grafisk profil för en förening med VYHSS r.f. som exempel. Som ...
 • Simplex - en enkel webbläsare med ett simpelt användargränssnitt 

  Palmroos, Anders (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Syftet med detta lärdomsprov är att skapa en enkel webbläsare med ett simpelt användargränssnitt för äldre personer. Tanken bakom detta är att en del personer kanske inte behöver eller har nytta av en avancerad webbläsare. Detta ...

Näytä lisää