Uusimmat viitteet

 • Pientalon kuntoarvio 

  Lehtimäki, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli kuntoarvio 1940-luvulla, rintamamiestalo tyyppisesti rakennettuun pientaloon. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ja antaa lisätietoa tilaajalle asuintalon nykyisestä kunnosta ja sen ...
 • Rakennusyrityksen työmaakohtaisen toimintajärjestelmän kehittäminen 

  Lehtojoki, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennusyrityksen työmaakohtainen toimintajärjestelmä kehitettiin Pallas Rakennus Länsi-Suomi Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda selkeä ja helppokäyttöinen tarkistuslistamainen järjestelmä yrityksen käyttöön. Työ ...
 • Talotarkastuksissa tehdyt huomiot Suomen omakotitalojen kunnosta 

  Luoma, Veli-Pekka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyö tarkoituksena oli tutkia talotarkastuksista kerättyjä tietoja ja huomioita omakotitaloissa esiintyvistä turvallisuusriskeistä, riskirakenteista sekä rakennus- ja asennusvirheistä, sekä tutkia ...
 • Mabey Universal-varasillan rakentaminen, ylläpito ja purkaminen 

  Uolia, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Mabey Universal varasiltakaluston käyttöä urakoitsijan näkökulmasta. Tarkoituksena oli tutustua kaluston käyttöön ennen rakennusvaiheen aloitusta ja suunnitella rakennusvaihe. Työhön kuului ...
 • Työturvallisuus kohteessa Rolls-Royce Transformation 

  Hermonen, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä seurattiin työmaan Rolls- Royce Transformation työturvallisuutta ja siihen liittyviä asioita. Työssä perehdyttiin työturvallisuuteen yleisellä tasolla sekä kohteen Rolls- Royce Transformation työturvallisuuteen ...
 • Hiilikuituvahventeiden käyttö rakennesuunnittelussa 

  Haikkonen, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota tietopaketti rakenteiden vahventamisesta kuitulujitemuoveilla. Opinnäytetyö tehtiin A-Insinöörit Suunnittelu Oy:lle. Työssä tutkittiin, millaisia vaihtoehtoja komposiittimateriaalit, ...
 • Ilmanvaihdon kuntotutkimus 

  Tähtinen, Tero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli ilmanvaihdon kuntotutkimuksen tekeminen Someron kaupungin omistamaan monitoimihalliin. Tavoitteena oli saada tietoa siitä, missä kunnossa ilmanvaihtojärjestelmä on ja vaatiiko se huolto- tai ...
 • Laadunhallinta rakennusliikkeessä - työmaan laatusuunnitelman päivittäminen 

  Annala, Timi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakentaminen ja rakentamisen laatu ovat jatkuvasti nykypäivänä esillä olevia aiheita. Varsinkin mediassa aiheen ympärillä otsikot pyörivät jatkuvasti. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua rakentamisen laatuun ...
 • Pientalon kuntotutkimus, kustannusarvio ja vaihtoehdot 

  Waziri, Yama (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää omakotitalon vesivahingon syy ja laskea korjauskustannusta kuntotutkimuksen avulla. Opinnäytetyö on nelivaiheinen. Aluksi olen käynyt läpi yksityiskohtaisesti tärkeimmät ...
 • LVI-suunnittelijan tehtävät rakentamisen aikana 

  Salminen, Emilia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lvi-suunnittelijan tehtäviä, velvoitteita ja vastuita rakentamisen aikana. Työssä keskitytään erityisesti vastaanottotarkastukseen ja toimintakokeisiin. Opinnäytetyö koostuu ...
 • 1970-luvun omakotitalon peruskorjaus 

  Kangas, Matias (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli laatia kattava peruskorjaussuunnitelma tyypilliseen 1970-luvun tasakattoiseen omakotitaloon sekä tuottaa tarvittavat piirustukset lupien hakemista varten. Talo on pitkälti alkuperäisessä kunnossaan, ...
 • Asunto-osakkeen saneerauksen taloudellinen kannattavuus 

  Lehtikangas, Topi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia taloudellisesta näkökulmasta vanhan osakkeen remontoinnin kannattavuutta ja kertoa miten projektin kustannukset rakentuvat. Opinnäytetyön kirjoittaja omistaa kohteen asunnon ja ...
 • SAMK UUDEN KAMPUKSEN LÄMPÖLABORATORIO 

  Koski, Johannes (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella SAMK:in uuden kampuksen lämpölaboratorio ja antaa ehdotus siihen sisältyvistä laitteista. Lämpölaboratorioon oli tarkoitus suunnitella keskitetty varaaja, johon liitettäisiin ...
 • Elementtiasennuksen työturvallisuus ja ajanhallinta 

  Ramstedt, Joonas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on elementtiasennuksen työturvallisuus ja ajanhallinta. Opinnäytetyön tavoitteena on toimiminen ohjeena rakennusalalla toimiville runkovaiheen suhteen kokemattomimmille nuorille työnjohtajille. ...
 • Elementtisuunnittelun toteuttaminen Cads House -ohjelmistolla rakennesuunnittelutoimistossa 

  Leppänen, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön on tilannut A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Työn tarkoituksena oli tutkia CADS House -ohjelmistolla tapahtuvaa elementtisuunnittelua A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n sisällä. Tämä työ on jatkoa aiemmille ...

Näytä lisää