Uusimmat viitteet

 • Oikosulkurenkaan valumuotin 3D-tulostus : ABB Oy 

  Koski, Miika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Materiaalia lisäävä valmistus on kehittyvä ja suureneva valmistusmuoto ympäri maailmaa, jota käyttämällä saadaan suuria hyötyjä vaikeissa suunnittelutehtävissä sekä valmistuksessa. Lisäävällä valmistuksella on mahdollista ...
 • Pyörityspöytäkoneen suunnittelu ja rakentaminen 

  Mashkoev, Alexander (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on pyöreiden putkien hitsaamista helpottavan koneen suunnitteleminen ja rakentaminen. Suunnittelu- ja mallinnustyökaluna käy-tettiin Siemens NX 10-ohjelmistoa. Työn toiminnallisessa osassa ...
 • Sitoutuminen ja sitouttaminen asiantuntijaorganisaatiossa : Case Prohoc Oy 

  Veteläinen, Juho-Matti Samuel (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia sitoutumista ja sitouttamista asiantuntijaorganisaatiossa. Työssä toteutetussa tutkimuksessa oli tavoitteena ymmärtää sitoutumisen nykytilaa yrityksessä ja peilata tutkimuksen tuloksia ...
 • Sorvin investointisuunnitelma : Lapua-Ketjut Oy 

  Jaatinen, Petri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli laatia Lapua-Ketjut Oy:lle sorvauskeskuksen investoin-tisuunnitelma. Suunnitelmaan kuuluu ominaisuuksien määrittely, tarjouspyynnön laatiminen, tarjousten vertailu ja lopputuloksen esittely ...
 • 3D-poimintaprojekti 

  Kujanpää, Joel; Pentinmäki, Jani (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä tutkielma-aiheinen työ konenäöstä sekä koulun laboratorioon hankittavasta 3D-konenäköjärjestelmästä, joka kommunikoi ja työskentelee teollisuusrobotin kanssa. Tavoitteena myös tehdä ...
 • Investigation of Data Collecting Possibilities in Engine Test Run 

  Karhula, Matias (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis was done for Wärtsilä’s Delivery Centre Vaasa development department. The sensor data collected from engine test runs is stored only temporarily after the test run and it is difficult to access. The need to ...
 • Pilotti-kokoonpano: layoutsuunnittelu moottorikokoonpanossa 

  Mäkelä, Tero (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Wärtsilä Finland Oy:n Delivery Center Vaasa (DCV) Pilotti kokoonpanotehtaalle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa nykyisen layoutin ongelmakohtia, niin moottoreiden kokoonpanosolujen kuin ...
 • Parametrisen mallinnuksen kehittäminen sähkömoottoreiden suunnittelussa 

  Lind, Tony (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sähkömoottoreihin suunnitellaan jatkuvasti uusia komponentteja, tai muokataan olemassa olevia asiakkaiden tarpeiden mukaan. Opinnäytetyön aiheena oli para-metrisen mallinnuksen kehittäminen sähkömoottoreiden suunnittelussa. ...
 • Yhteistyörobotin käyttöönotto testaussolussa 

  Haapala, Joonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käyttöönottaa UR10-yhteistyörobotti tes-taussolussa Suomessa toimivalle Ampner Oy yritykselle. Tavoitteena oli automati-soida piirilevyn asennus ja sen poistaminen testauslaitteelta ...
 • YuMi-Sovellus Teollisessa Tuotannossa 

  Latvala, Tommi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa ABB Distribution Solutionsille suojarelekoteloiden kokoonpanosolun automatisointi teollisuusrobotin avulla. Työ sisältää solulle tarvittavan materiaaliohjauksen, kokoonpanosovelluksen ...
 • W32/34- ja W31-kiertokangen vaihtoehtoisten kiristysratkaisujen tutkiminen 

  Androshchuk, Artem (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Wärtsilä Finland Oy:n Vaasan toimitusyksikön kiertokankiverstaalle. Opinnäytetyön aiheena oli tutkia, onko työvaihe mahdollista automatisoida ja jos on, niin minkälaisella menetelmällä ja työkalulla. ...
 • W31-moottorituoteperheen nestekierron tyhjennettävyyden tarkastelu 

  Hämäläinen, Jere (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee W31-moottorituoteperheen tyhjennettävyyttä. Opinnäytetyön toimeksianto saatiin Wärtsilältä. Tavoitteena oli laatia tarkka kuvaus nestekierrosta ja tutkia kuinka hyvin jäähdytysvesi- ja ...
 • Teollisuusrobotin etäympäristön kehitys Visual Components 4.0 -ohjelmalla 

  Rinta-Jaskari, Petri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Visual Components 4.0 -robottiohjelman ominaisuuksia ja kehittää etäohjelmointiympäristö Vaasan ammattikorkeakoulun konela-boratorion valmiista teollisuusrobottisolusta. Tehtävänä oli luoda ...
 • Keskijännitekojeiston kokoonpanon animointi 

  Vuorenmaa, Pasi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn lähtökohtana oli kehittää animoidut kokoonpano-ohjeet VEO Oy:n keskijännitekojeistolle. Ideana oli luoda uudenlaisia, helposti luettavia ja videon muodossa olevia ohjeita, kokoonpanopiirustusten tueksi helpottamaan ...
 • Jäysteenpoistotyökalu robotisoituun jäysteenpoistoon : Selvitys, suunnitelma ja sovellus 

  Heikinheimo, Juuso (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö suoritettiin T-Drill-nimiselle putkityökaluja valmistavalle yritykselle. Projektissa sekä tutkimukselle, että suunnittelulle asetettiin tavoitteita. Tutkimusosuuden tavoitteena oli kyetä määrittämään yrityksen ...

Näytä lisää