Uusimmat viitteet

 • ALPTURISMENS INVERKNINGAR PÅ LOKALBEFOLKNINGEN OCH DESTINATIONEN : Chamonix (Frankrike) 

  Tangen, Silvanus (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Destinationen Chamonix som ligger vid foten av Mont-Blanc i den öst franska regionen Rhône-Alpes, är ett område som attraherar miljontals turister varje år. Chamonix som redan länge har varit en mycket attraktiv turist ...
 • Asiakastyytyväisyyskysely : Case Brasserie & Bar Fondis 

  Holmberg, Annika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää Brasserie & Bar Fondiksen asiakastyytyväisyyttä ja remontin vaikutusta ravintolassa asioimiseen. Kyselytutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta, joka ...
 • Japanin Jamboree 2015 - Suomen joukkueen onnistumiset ja kehittämisen kohteet 

  Tapaninen, Emma (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Japanissa järjestettiin kesällä 2015 kansainvälinen Jamboree-partioleiri, johon osallistui Suomesta noin 970 hengen joukkue. Joukkueen johtoryhmä asetti Jamboree-projektille erilaisia tavoitteita. Tämän opinnäytetyön ...
 • Maan tavoille – Tutkimus suomalaisten matkailijoiden asenteista ja mielipiteistä vieraita kulttuureita kohtaan 

  Tiainen, Elina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää suomalaisten kaukomatkailijoiden asenteita ja mielipiteitä vieraita kulttuureita kohtaan. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka tärkeänä matkailijat pitävät kulttuurin erilaisuutta, ...
 • Asiakastyytyväisyys ja lähiruoan merkitys hotellin aamiaistarjonnassa : Case Kylpylähotelli Sani 

  Kähtävä, Milka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kylpylähotelli Sanin aamiaistarjoilun asiakastyytyväisyyttä ja sitä, onko lähiruoan tarjoamisella aamiaisella merkitystä asiakkaille. Tutkimus suoritettiin heinäkuun 2015 aikana. ...
 • Suomalainen perinneruoka matkailijan silmin 

  Näsman, Tiia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön taustalla ovat oma mielenkiintoni aihetta kohtaan sekä aikaisemmin tehdyt vähäiset tutkimukset. Päällimmäisenä tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin matkailijat tuntevat suomalaista perinneruokaa ja ...
 • Suomalaisen matkailijan matkailumotiivit Azoreilla 

  Lintilä, Riikka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyössäni tavoitteenani on tutkia suomalaisten Azoreilla käyneiden ja Azoreille lähitulevaisuudessa matkaa suunnittelevien motiiveja lähteä Azoreille. Lisäksi olen kiinnostunut tietämään tutkimukseeni osallistujien ...
 • Suomi matkailumaana kiinalaisten näkökulmasta : Suomen matkailusektorin heikkoudet ja vahvuudet nuorten kiinalaisten mielestä 

  Palo, Ville (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Kiinan talouden kehitys sekä lisääntynyt mahdollisuus matkailuun ovat johtaneet kiinalaisten matkailijoiden räjähdysmäiseen kasvuun niin Euroopassa kuin muualla maailmassa. Tämä on johtanut kiihtyvään kilpailuun kiinalaisista ...
 • Suomalaisten häämatkailijoiden profilointi 

  Lihavainen, Helena (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suomalaisten häämatkailijoiden profilointi. Tutkimusongelmana oli selvittää, millaisia erilaisia häämatkailijatyyppejä Suomesta löytyy, sekä mitkä ovat heille tyypilliset ominaispiirteet ...
 • Turismens inverkningar på en destination. Case:Åland 

  Öst, Marie-Louise (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Målet med lärdomsprovet är att se om den åländska befolkningen anser att turismen inverkar och dessutom har förändrat Åland som destination och ifall det även påverkar befolkningens privatliv.I den empiriska undersökningen ...
 • Kadonnutta Vaasaa etsimässä : Tuotetestauksessa opastetut pyöräretket 

  Korkeamäki, Tomi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyöllä on kolme tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on selvittää opastetun pyöräretken reitin turvallisuutta. Toinen tavoite on tutkia tarinankerronnan vaikutuksia palvelun kokonaisuuteen. Työn kolmantena tavoitteena ...
 • Rikoksen uhriksi joutumisen vaikutukset matkailijan matkailukäyttäytymiseen 

  Kopiloff, Emmi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia, kuinka rikoksen uhriksi joutuminen vaikuttaa matkailijan matkailukäyttäytymiseen. Tutkimukseni tarkoituksena oli saada selville, vaikuttaako rikos matkailijan matkailuvalintoihin vai ...
 • Nuorisotyö ja sosiaalinen vastuu osana yritystoimintaa : Case After Eight&Hostel Lilja 

  Mäenpää, Mira (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli selvittää mikä on vastuullisuuden ja työhyvinvoinnin tila henkilöstön näkökulmasta sekä selventää, mitä on nuorisotyötoiminta yrityksessä. Tavoite oli saada henkilöstöltä kattavia ja rehellisiä ...
 • Seinäjoki kokouskaupunkina : Nykytilanne ja kehittäminen 

  Savela, Rita (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyöllä on kolme tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on selvittää hyvän kokouskaupungin ominaisuuksia sekä kokouksiin liittyviä peruspalveluja. Toinen tavoite on selvittää organisaation ostopäätöskriteerejä näiden ...
 • Hotellien mainoskuvien todenmukaisuus 

  Mäkelä, Emma (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön taustalla ovat omat kokemukset käsiteltävästä aiheesta. Tutkimusongelmassa kyse on siitä, kuinka paljon internetissä olevat mainoskuvat hotellihuoneista poikkeavat todellisuudessa. Toinen tutkittava ...

Näytä lisää