Uusimmat viitteet

 • Aurinkoenergia sairaalaympäristössä 

  Ahonen, Arttu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyössä tarkoituksena oli tuottaa Vaasan keskussairaalan Bothnia High 5-hankkeen projektiallianssisuunnitteluryhmälle tutkimus aurinkosähköjärjestelmän ja akuston hyödyntämisestä sairaalaympäristössä. Bothnia High ...
 • Taajuusmuuttajan testaus : Testausvirheiden vähentäminen kappaletestauksessa 

  Kauppinen, Riku (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ tehtiin Vaasassa sijaitsevaan taajuusmuuttajia valmistavaan yritykseen nimeltä Danfoss Drives. Työssä tutkittiin taajuusmuuttajan testausta ja siihen liittyviä ongelmatilanteita. Työn tarkoituksena oli keksiä ...
 • Maakaapelien osittaispurkausmittaus 

  Silvonen, Janne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Voimatel Oy:lle Pohjanmaan toimipisteeseen. Työn tavoitteena oli tutkia keskijännitemaakaapeleissa tapahtuvia osittaispurkauksia käytännössä sekä teoreettisesti. Lisäksi työssä tehtiin ohjeistus ...
 • Building Advisor Analytics-analytiikkatyökalun käyttöönotto Hovikruunussa 

  Kinnunen, Ville (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa Kiinteistö Oy Hovikruunun kiinteistönhallintajärjestelmää täydentävän analytiikkatyökalun (Building Advisor Analytics) laitetietokannan tiedonkeruuvaihe ja käsitellä, sekä ...
 • CADS E&A Työtapamalli 

  Hautamäki, Joonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitetään CADS Electric ominaisuuksia instrumentointisuun-nittelun näkökulmasta. Työn tarkoitus on esittää ja perustella paras työtapa to-teuttaa isoja instrumentointiprojekteja CADS Electric ominaisuuksia ...
 • MicroSCADA SYS600- JA DMS600- demojärjestelmien päivitys 

  Anttila, Olli (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää Technobothnian koulutus- ja tutkimuslaboratoriossa olevan tietokoneen vanhaksi jääneet MicroSCADA Pro SYS600- ja DMS600-ohjelmistot, sekä konfiguroida laboratoriossa olevat kolme ...
 • Paikoitusalueen sähköjärjestelmän saneeraus 

  Mustikkamaa, Paavo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön pyrkimyksenä oli tehdä katselmus paikoitusalueen sähköjärjestel-mästä ja tämän pohjalta alustava suunnitelma latauspisteille. Tämä katselmus ha-luttiin tehtävän, koska sähköautojen tulo kiinteistöjen ...
 • Kaasumoottorikoeajon WOIS- järjestelmän päivittäminen 

  Nevala, Tuomas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Wärtsilä Finland Oy:n Vaasan tehtaalle. Opinnäytetyössä kehitettiin kaasumoottorikoeajossa käytettävää WOIS- järjestelmää. WOIS on Wärtsilän operaattorin käytönvalvontajärjestelmä. WOIS on toteutettu ...
 • Johdinsarjojen tuotantokuvien yhtenäistäminen 

  Lehtonen, Jarno (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli yhtenäistää Crimppi Oy:n yrityksen johdinsarjojen tuotantokuvia. Työn tavoitteena oli yhtenäistää, selkeyttää ja parantaa johdinsarjojen tuotantokuvien lukua. Työssä tutustuttiin ...
 • Maksulliset sähkö- ja vesipalvelut Vaasan kaupungin venesatama- ja torialueilla 

  Hakola, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Vaasan kaupungin kuntatekniikalle ohjausjärjestelmän malli maksullisten sähkö- ja vesipalveluiden tarjoamiseksi. Vaasan kaupungin venesatama- ja torialueilla. Tavoitteena ...
 • Piirikaavioiden generointi 

  Lauttamus, Olli (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tutkitaan automaattista piirikaavioiden generointia Protacon CADS- suunnitteluohjelmiston yhteydessä. Työssä etsitään vastauksia siihen minkälaisia suunnittelukuvia kannattaa generoida ja minkä kokoluokan projekteissa ...
 • Sinamics tasavirtamoottorikäytön kytkennän suunnittelu, käyttöönotto ja testaus 

  Petäjämäki, Aleksi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Vaasan ammattikorkeakoululle, Technobothnia laboratorioon. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli Technobothinalle hankitun Siemens Sinamics tasavirtamoottorikäytön kytkennän suunnittelu, sekä ...
 • KNX-rajapinta Fidelix-järjestelmään 

  Haapala, Marko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää rajapinta, joka tekee protokollamuunnoksen KNX – järjestelmästä Fidelix - järjestelmän ymmärtämään liikennöintitapaan. Rajapinnan kautta kulki 13 kappaletta läsnäolotietoja KNX – ...
 • Creation of ABB MicroSCADA Database Tool 

  Loponen, Juha (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of this final thesis project was to create a new tool for creating MicroSCADA databases. The current means of database creation are not up to date with the workload of the projects and the user-friendliness ...
 • Vesiprosessin modernisointi 

  Peltoniemi, Lauri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Vaasan ammattikorkeakoululle, Technobothnialle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella opetuskäytössä olevan vesiprosessin automaatiojärjestelmän kenttäliityntöjen modernisointi. Prosessin ...

Näytä lisää