Uusimmat viitteet

 • ”Käyks Pori Koneel?” Tekoäly ja murteen ymmärtämiskyky : Case Porin kaupunki 

  Vuoti, Topi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli testata OlliBot tekoälyä ja sen kykyä ymmärtää Porin murretta ja yleiskieltä. Testaus suoritettiin mainostoimisto Nitron luomalla testaussivulla ennen OlliBotin virallista julkaisua. Opinnäytetyön ...
 • Pelinkehitys Unity 3D:llä : Datan serialisointi ja tallentaminen 

  Paunonen, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään, millä tekniikalla saadaan luotua joukkueita ja pelaajia, sekä mitenkä saadaan nämä tiedot tallennettua ja serialisoitua. Tämän jälkeen saadaan kyseiset tiedot vielä deserialisoitua ja ...
 • Pelin kuvakaappaamisen työkaluja 

  Manninen, Konsta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka pelistä voidaan kaapata videokuvaa. Verkosta löydettyjä työkaluja ja tapoja vertaillaan toisiinsa ja selvitetään mikä niistä on paras vaihtoehto. Etsin kuvakaappausohjelmaa ...
 • IT-tukihenkilön perehdyttäminen ja työtehtävät : Case Mico Botnia Oy Ab 

  Karppi, Jarkko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat IT-tukihenkilön keskeisimpiä työtehtäviä, ja miten uuden IT-tukihenkilön tai työharjoittelijan perehdyttäminen olisi hyvä toteuttaa. Tavoitteena oli myös arvioida ...
 • Yrityksen graafisen ilmeen luominen 

  Salo, Joel (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on graafisen ilmeen suunnittelu ja toteutus innovatiiviselle suunnittelutoimistolle Futur Design Oy:lle. Työ käsittää yrityksen logon, liikemerkin, sloganin, värimaailman ja typografian. Työssä ...
 • 3D-MALLIN LUONTI PELIMAAILMAAN : Case Taikasauvan 3D-mallinnus 

  Rinta-Nikkola, Santtu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä kehittävässä opinnäytetyössä käsitellään 3D-mallinnuksen itseopiskelua ja valmiin mallin liittämistä pelimaailmaan. Valitsin tämän aiheen, koska 3D-mallinnuksen perusteet kurssi oli minulle vapaanvalintainen ja se ...
 • Lähetysten seurantapalvelut 

  Hiltunen, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia erilaisia lähetysten seurantapalveluita ja lopulta suunnitella sekä toteuttaa oma Windows-sovellus. Sovelluksen ideana on helpottaa lähetysten seurantaa siten, että siihen voidaan ...
 • Esteettömän web-sivuston tekeminen Angular-tekniikalla 

  Alasmäki, Berit (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöideani sai alkuunsa työharjoittelun aikana, jolloin yhtenä projektina oli tarkoitus luoda esteetön web-sivusto AngularJS-tekniikalla. Esteettömien web- palveluiden kysyntä kasvaa vuosittain, ja nykyisten ...
 • 3D-tulostaminen & 3D-tulostimet 

  Hakala, Jesse (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on käsitellä 3D-tulostamista ja sen potentiaalia. Opinnäytetyössä käsitellään 3D-tulostamista ja sen tarkoituksena on tuottaa lukijalle perustietoa 3D-tulostuksesta. 3D-tulostuksen tarkastelun ...
 • Web Services käytännössä 

  Hakoniemi, Niilo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tehtävänä oli toteuttaa viitemaksuaineistojen nouto Osuuspankin yrityksille tarkoitetusta Web Services-palvelusta toimeksiantajan laskutusohjelman käytettäväksi ja prosessien automatisoimiseksi. Lisäksi ...
 • Designing and Implementing AI for a Car Game : Case Astalo Games 

  Rautanen, Anton (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The object of this thesis was to study, design and implement AI for upcoming Astalo Games Oy car game using Unity game engine and C# programming language. This project was done with lead programmer of Astalo Games Oy. One ...
 • Hakukoneoptimointi Case SijoitusSuomi.fi 

  Tuomaala, Henri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä hakukoneoptimointiin ja web-analytiikkatyökaluista Google Analyticsiin. Tutkimuksessa käytetiin hakukoneoptimointia, jonka avulla pystytään parantamaan Internet-sivustojen sijoitusta ...
 • CRM-järjestelmä 

  Kauppila, Nico (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Microsoft O365 järjestelmän päälle rakennettua asi-akkuudenhallinta eli CRM-ratkaisua. Ohjelmoinnissa käytetään AngularJS -kirjastoa, sekä BootStrap HTML-pohjaa. Työ on tehty toimeksiantona ...
 • WordPress-sivuston toteutus : Case Satu Ritari 

  Nukarinen, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pienten yritysten ongelmana on yleensä näkyvyys. Nykyisin suurin osa asiakkaista hakee tietoa yrityksen verkkosivuilta. Jos yrityksestä ei löydy tarvittavia tietoja, asiakas kääntyy yleensä toisen yrityksen puoleen. Näkyvyyden ...
 • WordPress -sivuston toteutus ja mukauttaminen 

  Dahlman, Tuomo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa sovellus WordPress-julkaisujärjestelmällä sisältäen sen asennuksen sekä palvelinohjelmisto Wamp-Serverin asennuksen Windows-työasemalle ja selvittää, kuinka WordPress-teemaa ja ...

Näytä lisää