Uusimmat viitteet

 • Nikkelin hienokiviaseman ennakkohuoltojen määrittely 

  Kiuru, Elena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Boliden Harjavalta Oy:lle. Työhön kerättiin aineistot Nikkelin hienokiviaseman laitteiden ja laitteistojen valmistajilta ennakkohuoltosuunnitelmaa varten. Kerättyjen tietojen perusteella koottiin ...
 • Uuden dokumentointijärjestelmän käyttöönotto Seikun sahalla 

  Gustafsson, Miika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Caverion Suomi Oy:lle, joka vastaa UPM:n Seikun sahan kunnossapidosta. Työn tarkoituksena oli kartoittaa Seikun sahan dokumentoinnin tilanne sekä tuottaa toimiva dokumentointijärjestelmä. Lisäksi ...
 • Projektityöskentelyn kehittäminen 

  Jalovaara, Katariina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin projektityöskentelyn kehittymisen mahdollisuuksia haastattelututkimuksen avulla yrityksessä nimeltään Invenir Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada käsitys siitä, millainen yrityksen ...
 • Pientalot uusiutuvalla energialla 

  Hantula, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä tutkittiin uusiutuvalla energialla toimivan n. 40-50:nen neliön kokoisen pientalon käytännöllisyyttä, kartoitettiin mahdollisuuksia ja niiden käytännöllisyyttä sekä selvitettiin energiankulutusta ja ...
 • Turvavalaistuksen nykytilanteen selvitys Case: Pori Energia Oy 

  Koskenoja, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Pori Energian Aittaluodossa sijaitsevan voimalaitoksen polttoaineen vastaanottoon ja käsittelyyn liittyvien rakennusten turvavalaistuksen nykytilannetta. Nykytilanteen ...
 • Työmaa-aikainen sähköverkko rakennustyömailla 

  Parantainen, Jon (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä esitellään työmaa-aikaista sähköverkkoa sekä esitellä ratkaisuja kestävään sähköverkkoon. Kestävällä tarkoitetaan sitä, että ylikuormaa ei tule eikä sähkönsyöttö katkea. Opinnäytetyössä tuodaan esille ...
 • Kylmälaitteistojen sähköjärjestelmät 

  Suckman, Pasi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on työkalu, joka opastaa ja tutustuttaa kylmätekniikan tärkeimpiin sähköteknisiin komponentteihin, sekä niiden hyödyntämiseen ja soveltamiseen.
 • Nikkeli esiseulonta ja murskausaseman ennakkohuollot 

  Ahonen, Katri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Boliden Harjavalta Oy:n opinnäytetyössä kerättiin uuden Nikkeli esiseulonta ja murskausaseman laitteiston valmistajilta sähkö ja mekaaniset tiedot ennakkohuolto suunnitelmaa varten. Kerätyistä tiedoista tehtiin laitekortit ...
 • Kerrostalokaksion sähköistyksen uusiminen 

  Kauppinen, Karita (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli uudistaa kerrostalokaksion sähköistys laajan, huonejärjestystä muuttavan remontin yhteydessä.
 • Selvitys Rauman paperitehtaan tahtimoottoreiden kunnonvalvonnan kehittämisestä 

  Rinta-Hoiska, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää tahtimoottoreiden kunnonvalvontakeinoja, joita olisi mahdollista ottaa osaksi kunnonvalvontaohjelmaa Rauman paperitehtaalla. Raporttiosuudessa käsitellään erilaisia kunnonvalvontamittauksia ...
 • PLC-ohjelman laadunvarmistus PLC Checker-ohjelman avulla 

  Mertala, Arto (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia tietokonepohjaisen ohjelmoitavien logiikkaohjelmien analysointityökalun PLC Checkerin käytettävyyttä PLC-ohjelmien laadunvarmistamiseen. Työhön sisältyi PLC Checker-ohjelmaan ...
 • Harjakoneinvestointi 

  Heinonen, Tommi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin Luvata Pori Oy:n Vetämö tuotantoyksikköön investoituun kupariprofiilien harjauskoneeseen. Italiasta tilatun koneen tarkoituksena oli lopettaa roottoreiden käämeihin käytettävien napakäämien ...
 • Tilaelementtien asennus-, huolto- ja purkuohjeistus 

  Valli, Ville-Pekka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Käsittelen työssäni tilaelementtien asennus, huoltoon ja purkuun liittyviä asioita. Työn tavoitteena on tehdä opastus elementtien sähköistyksen käsittelyyn liittyvistä asioista. Niin että kuka tahansa sähköalan ammattilainen ...
 • Energiatehokkuuden kehittäminen case-kohteessa 

  Suntila, Kimi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Vatajankosken Sähkö Oy:n toimitilojen energian-kulutusta. Työn aikana suoritettiin mittauksia toimitilan kuormituksista eri aikoina. Tavoitteena oli saada selville vallitsevan pohjakuorman ...
 • Lääkintatilojen kunnossapitotarkastuksien toimintaohje 

  Lamminpää, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutkittiin SFS 6000-7-710-standardin velvoittavia lääkintätiloissa suoritettavia kunnossapitotarkastuksia. Työn tilasi Suomen Sähkökunnossapito Oy. Työssä tutkittiin kunnossapitotarkastusten suorittamista yleisellä ...

Näytä lisää