Uusimmat viitteet

 • Mukautettavan käyttöliittymän kehitys sulautetuille järjestelmille 

  Antintupa, Ville (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella tavukoodi ja siihen perustuva C-kielellä ohjelmoitu virtuaalikone. Projektin lopullinen tarkoitus on sijoittaa Windowsilla ajettavan suunnitteluohjelman generoima tavukoodi ...
 • Ohjelmistorobotiikka ja sen hyödyntämismahdollisuudet 

  Koivisto, Tomi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ohjelmistorobotiikka on uusi, nopeasti yleistyvä teknologia. Tekniikasta on kuitenkin tarjolla vain vähän tutkimustietoa, josta käy ilmi sen tuomat mahdollisuudet käytännön tasolla. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan ...
 • Robotin tilan esittäminen IoT Ticket-sovelluksessa 

  Mikkonen, Janne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tehtiin IoT Ticket-käyttöliittymään liikennevalonäyttö, jolla voidaan seurata robottia virtuaalisesti tietokoneen välityksellä. Jotta robotilta saatiin tilatietoa IoT Ticket-käyttöliittymään, vaadittiin ...
 • A Quadcopter Flight Controller 

  Olkkonen, Aleksi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The thesis was made for learning and hobby purposes. It can be used as a reference what things should be considered when building and programming a quadcopter. The thesis also covers what limitations and possibilities LoRa ...
 • Tukipyyntöjen tilastointi Microsoft Power BI-muotoon 

  Vainionpää, Aki (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä Lemonsoft Oy:lle tukipyyntöjen ratkaisuaikojen tilastointia paremmaksi käyttäen Microsoftin Power BI-työkaluja hyväksi. Tällä hetkellä tilastointia joudutaan tekemään osissa, kooten ...
 • Single Page Application Architecture with Angular 

  Schmiedehausen, Kim (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis was carried out as a research project for Wapice. The objective of this thesis was to find ways to improve the structure in Angular-applications to become more adaptive to changing requirements. The thesis ...
 • Mobiilisovellus sekä serveripään ohjelmisto kokoustietojen luontiin 

  Huhtamäki, Markus (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ on Vaasan ammattikorkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelman päättötyö. Opinnäytetyö on suunniteltu yhdessä Vaasan ammattikorkeakoulun yliopettaja, FT Ghodrat Moghadampourin kanssa. Työn tavoitteena oli ...
 • 3D-pelin toteuttaminen Unity-kehitysympäristössä 

  Niemistö, Jani (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutustua 3D-pelikehitykseen aloittelevan pelikehittäjän näkökulmasta. Kehitysympäristöksi valittiin Unity, jota on käytetty pelimoottorina muun muassa Pokémon Go ja Angry Birds 2 -peleissä. ...
 • Kasvien valaisun ja kastelun automatisointi 

  Uurinmäki, Jori (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä pyritään automatisoimaan kasvien kastelu ja valaisu. Tästä hyötyisivät työssäkäyvät ihmiset ja esim. muistihäiriöstä kärsivät henkilöt. Toteutuksessa käytetään hyväksi mikrotietokonetta, lämpö- ja ...
 • Hautomakoneen suunnittelu ja toteutus 

  Kokko, Niko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa edullinen usean munan hautomakone yksityiskäyttöön. Hautomakoneen on seurattava ja ylläpidettävä kaapissa tasaista lämpötilaa sekä kosteusprosenttia hautomisajan ...
 • Mikroprosessorijärjestelmän suunnittelu FPGA:lla 

  Id, Turo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön ideana oli luoda Vaasan ammattikorkeakoulun tietotekniikan lin-jalle ohjeistusmalli mikroprosessorijärjestelmän suunnittelusta FPGA:lla. Opin-näytetyön aihe valittiin yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun ...
 • Chatbotien vertailu ja valinta Wärtsilä OY:lle 

  Töyli, Tommi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä testattiin jo valmiina Wärtsilällä käytössä olevilla sovelluksilla, työkaluilla ja resursseilla mahdollista käyttöönotettavaa Chatbotia. Työssä testatun Chatbotin on tarkoitus auttaa Wärtsilän käyttäjiä saamaan ...
 • sWOIS Automation System Monitoring 

  Anttila, Tuomas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  This Bachelor’s thesis was done for the Cyber Security department of Wärtsilä Finland Oy. The objective of the thesis was to design and implement a network monitoring solution using the PRTG Network Monitor software in ...
 • Kunnossapidon omaisuuksien hallinta uudella sovelluksella ja työn organisointi 

  Laiho, Toni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä käsitellään Vaasassa toimivan Danfoss Drives-yrityksen uutta käyttöönotettua IBM:n Maximo-sovellusta omaisuuksien hallintaan. Tehdas valmistaa taajuusmuuttajia useita kymmeniä tuhansia joka vuosi. Jotta työt ...
 • Angular websovellusten kehittämisessä 

  Andsten, Juuso (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Websovellusten asiakaspään kehittämisen tueksi on viime vuosina kehitetty monia eri työkaluja esimerkiksi ReactJS, Angular ja VueJS. Näiden ohjelmistotyökalujen tarkoituksena on tehdä kehittämisestä helpompaa, nopeampaa ...

Näytä lisää