Uusimmat viitteet

 • Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustunnelin täyttömenetelmät 

  Meriniemi, Risto-Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus pitäisi alkaa 2020-luvulla ja yksi sen menetelmistä on loppusijoitustunnelin täyttö. Aihe valikoitui kun nykyisen lohkotäyttömenetelmän rinnalle kehitetään edullisempaa ja nopeampaa ...
 • Talotekniikan suunnittelu ja toteutus 

  Kultti, Juuso (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli selvittää, miten rakennushankkeen taloteknisten ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa esiintyviä haasteita tulisi ottaa huomioon ennen hankkeen aloittamista ja sen aikana. Lisäksi ...
 • Viheralueiden saavutettavuus Vaasan kaupunginosakeskuksista 

  Torvinen, Henri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tein opinnäytetyöni Vaasan kaupungille koskien Vaasan viheralueiden saavutetta-vuutta kaupunginosakeskuksista. Työni tarkoituksena oli tutkia Vaasan kaupungin viheralueita ja niiden saavutettavuutta kaupunginosakeskuksista. ...
 • Salaojitussuunnitelma – toteutus ja ravinnehuuhtoutumien ennaltaehkäisy 

  Mäenpää, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus on tehdä salaojitussuunnitelma 6,5 hehtaarin kokoiselle pellolle. Suunnitelma tehdään tavalla, joka noudattaa kaikkia vaadittuja standardeja ja olisi myös mahdollista tehdä käytännössä. Työhön ...
 • Sadeveden vaikutukset kaatopaikan vesinäytteisiin 

  Niemelä, Eetu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kaatopaikkaveteen on todettu vaikuttavan jätetäytön ikä, koostumus ja käytöstä poistamisen toimenpiteet sekä kaatopaikalla vallitseva lämpötila ja sadanta. Opinnäytetyössä on tutkittu sadannan vaikutuksia kaatopaikoilta ...
 • Woima Ecosystem : Energy and Material Flows 

  Mäntylä, Jesse (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Great amounts of waste are in produced in the world. Too often it will only be disposed to the landfill. The wastes contain a lot of valuable energy and it must be recovered. Wastes also contains valuable material, which ...
 • Ruoppaussedimenttien käyttö maa- ja infrarakentamisessa 

  Paalosmaa, Tomi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön ensisijainen tarkoitus oli selvittää ruoppaussedimenttien hyötykäyttömahdollisuudet eri maa- ja infrarakentamiskohteissa sekä mitä eri käsittelytekniikoita sedimenttien hyödyntäminen vaatii. Lisäksi ...
 • Kausittaiset lämpövarastot 

  Kekkonen, Konsta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä erilaisiin lämmön varastointimenetelmiin ja selvittää projekteja esimerkkinä käyttäen, minkälaisia teknologioita nykyään käytetään lämpöenergian varastoimiseen. Tutkimuksessa ...
 • Geomagneettiset myrskyt ja maanjäristykset 

  Leppikorpi, Juhani (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli selvittää, onko auringolla mahdollisesti vaikutusta suuriin, yli 7 magnitudin, maanjäristyksiin. Työssä käsiteltiin kokonaisuutena prosessi, joka kulkee auringosta maahan. Tilastollisessa osiossa ...
 • Absorption Cooling with Rendering Plant Waste Heat 

  Juoperi, Niko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this theses is to study the feasibility of an absorption chiller with rendering plant waste heat. This thesis was done for Recomill Ltd. Animal rendering is a very energy intensive process. By-products from ...
 • Pienten pohjavesiesiintymien tilapäinen hyödyntäminen 

  Pirttiperä, Sasu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön oli tarkoitus vastata kolmen eri pohjavedenottamon tilapäistä käyttöönottoa koskeviin kysymyksiin. Opinnäytetyön tehtävä oli hahmottaa kyseisten vedenottamoiden rooli ja niiden käyttöönoton kannattavuus. ...
 • Pakokaasujen analysointilaitteen asennus ja käyttöönotto 

  Hautakangas, Aapo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa Vaasan tehtaan moottorien testiajomahdollisuuksia ja automatisoida ne. Mittauslaitteiden käyttöönotto on helpompaa kuin edellisten, eikä tarvitse niin paljon työtä. Wärtsilässä on tarve ...
 • Lääkejätteiden käsittely apteekeissa 

  Marttila, Simo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa kotitalouksien tuottamien lääkejätteiden keräys on järjestetty apteekkien tehtäväksi. Vaarallisten jätteiden piiriin kuuluvien lääkejätteiden keräys on erityisen tärkeää mahdollisten ympäristövaikutusten vuoksi. ...
 • Mathematical Modelling of Metal-Air Battery 

  Uimonen, Timo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of this thesis was to develop a mathematical model and simulation of magnesium-air battery. Together, they can provide insight into the performance of the battery with respect to the design parameters obtained from ...
 • Suorasähkölämmityksestä ilma-vesilämpöpumpulla vesikiertolämmitykseen 

  Ojakoski, Jaakko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia suora sähkölämmitteisen kiinteistön muuttamisen kannattavuutta vesikiertolämmitteiseen järjestelmään, ilmavesilämpöpumppua hyväksikäyttäen. Kannattavuutta tutkitaan pääsääntöisesti ...

Näytä lisää