Uusimmat viitteet

 • Icehearts ry koko perheen tukena 

  Hyvärinen, Anni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyössäni selvitin 17-vuotiaan pojan ja hänen vanhempiensa kokemuksia Icehearts ry:n toiminnasta, mitä poika ja hänen perheensä ovat saaneet Icehearts ry:ltä. Icehearts ry on voittoa tavoittelematon järjestö, joka ...
 • Hoitotyön rakenteinen kirjaaminen - hoitotyön prosessin näkyminen ja kirjaamiseen kuluva aika 

  Andersson, Mari; Eskelinen, Anna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Rauman aluesairaala. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka hoitotyön prosessi näkyy kokonaisuutena Rauman aluesairaalan kolmen osaston kirjauksissa ja kuinka kauan hoitajilla ...
 • Lastentarhanopettajan pedagoginen suunnittelu Porin kaupungin vuorohoidossa 

  Jokinen, Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyössäni lastentarhanopettajan pedagoginen suunnittelu Porin kaupungin vuorohoidossa tutkittiin lastentarhanopettajien näkemyksiä ja mielipiteitä kyselytutkimuksen avulla suunnittelutyöstä vuorohoidossa uuden ...
 • Tavoiteportaat- työmenetelmän kehittäminen Uudenkoiviston vastaanottokotiin 

  Suominen, Susanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tehtävä oli kehittää työväline, jonka avulla lisätään tavoitteellisuutta ja sen käyttöä jokapäiväiseen työhön, 13- 17-vuotiaiden nuorten lastensuojelulaitoksessa. Työvälineen toivotaan kannustamaan ...
 • Vanhempien kokemuksia heidän osallisuutensa toteutumisesta päiväkoti Onnimannissa 

  Haapanen, Pirjo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksellisen opinnäytetyön aiheena on vanhempien osallisuus. Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa säkyläläisen päiväkoti Onnimannin vanhempien käsityksiä heidän osallisuutensa toteutumisesta lapsensa päivähoidossa. ...
 • RIKASTUTTAAKO VAPAAEHTOISTYÖ VAPAAEHTOISEN ELÄMÄÄ? : Tutkimus Turun kaupunkilähetys ry:n tukihenkilötoiminnasta 

  Inkinen, Susanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tarkastella vapaaehtoistyön merkitystä ikääntyneille vapaaehtoistyöntekijöille sekä sitä mikä motivoi vapaaehtoista mukaan Turun Kaupunkilähetys ry:n toimintaan. Turun Kaupunkilähetys ry:n ...
 • Opas syrjäytyneiden nuorten vertaisryhmän ohjaajalle 

  Hakala, Emmi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on toimia oppaana syrjäytyneiden nuorten vertaisryhmän ohjaajalle. Opinnäytetyö sisältää teoriaa, vertaisryhmän perustamiseen liittyviä ohjeita, tapaamisten rakenteen sekä teemat. Työskentelyssä ...
 • Työhyvinvointi lastensuojelulaitoksessa 

  Komulainen, Anniina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyönäni toteutin työhyvinvointikuukauden lastensuojelululaitoksen työryhmälle. Tein työryhmälle kuukauden ajalle joka päivälle tehtävän, näiden tehtävien avulla yritin edistää yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia. ...
 • Perehdytyskansio Nummen päiväkodille 

  Salminen, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Raumalla sijaitsevan Nummen päiväkodin kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää uusi perehdytyskansio päiväkodille, jotta perehdytysmateriaali olisi laadukasta ...
 • Liikunta ryhmäytymisen tukena esiopetusikäisille lapsille 

  Sipilä, Hilma (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toiminnallisessa opinnäytetyössä oli tarkoitus saada tietoa, miten liikunnallisten tuokioiden avulla voidaan tukea ja vahvistaa ryhmäytymistä lapsi ryhmässä. Ja tätä kautta ryhmän ryhmähenkeä ja hyvinvointia. Mikä kaikki ...
 • Hygieniakasvatus ja sen haasteet lastensuojelulaitoksessa - opas lastensuojelulaitoksen henkilökunnalle 

  Poikkimäki, Heidi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyönäni toteutin projektiluontoisen kehittämistyön hygieniakasvatuksesta lastensuojelulaitokseen. Työn tuotoksena syntyi opas hygieniakasvatukseen ja sen haasteisiin lastensuojelulaitosympäristössä. Työ soveltuu ...
 • Tukea vanhemmuuteen Varppeen lastentarhan vanhempainkahvilassa 

  Hakanen, Kristiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vanhemmuuden tukemisen tarkoituksena on lapsen hyvinvoinnin takaaminen. Jotta lapsen hyvinvointi voidaan taata, vanhempien tulee ottaa vastuullinen rooli lapsen kasvatuksessa ja luoda lapselle turvallinen elinympäristö. ...
 • Lapsiperheiden elämänpoluilla - sähköisen palvelun tietosisältöjen suunnittelu SATULA-hankkeelle 

  Hämäläinen, Jenni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella tietosisältöjä lapsiperheiden sähköiseen palveluun. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena kehittämistyönä yhteistyössä Satakunnassa tulevaisuus lapsissa (SATULA)-hankkeen kanssa ...
 • Toimintakeskus Sillanpielen asukasiltapäivät 

  Vainionpää-Heinonen, Pia-Liisa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kuvataan kymmenen toimintatuokiota, jotka opinnäytetyön tekijä ohjasi Sillanpielen toimintakeskuksessa sen tukiasukkaille ja Potkua Arkeen- ryhmäläisille. Toiminnan tarkoituksena oli lisätä tukiasukkaille ...
 • Ohjauspaketti Muksuteekin ohjaajille aistikokemusten tuottamiseksi 

  Koskinen, Jenni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö oli kaksiosainen. Työn tavoitteena oli avata aistijärjestelmän merkitystä lasten kasvun ja kehityksen näkökulmasta sekä tuottaa aistikokemuksia huomioiva ohjauspaketti Muksuteekin ohjaajien toiminnan tueksi. ...

Näytä lisää