Uusimmat viitteet

 • Johdon näkökulma perehdyttämisen tarpeista: Case VV-Kuivaus Oy 

  Tapola, Jenna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä yrityksen johto tarvitsee onnistuneeseen perehdyttämiseen. Tutkimuksessa haluttiin saada selville, mitä haasteita perehdyttämisessä on ja miten niitä voidaan ratkaista ...
 • Työhyvinvointi ja muutosjohtaminen valmisohjelmisto-muutoksen aikana : Case yritys X 

  Viinamäki, Kati (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, kuinka muutosjohtaminen huomioi työntekijöiden työhyvinvoinnin ja palautteen muutoksen keskellä, kun uusi valmisohjelmisto otetaan käyttöön ja työympäristö muuttuu. Tutkimusongelma ...
 • Myymälän sijoittumiseen vaikuttavat syyt : Case Lapua 

  Rosbacka, Katja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Lapualla jo olevilta myymälöiltä, miksi ne ovat valinneet sijainniksi juuri Lapuan? Lisäksi tarkoitus on selvittää uusilta myymälöiltä, joita ei vielä ole Lapualla, mitkä tekijät ...
 • Wasa Teater - "ett avbrott i vardagen" : En kundundersökning om Wasa Teater 

  Fröjdö, Jan (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Wasa Teater är Österbottens regionteater och bedriver professionell teaterverksamhet sedan grundandet 1919. I detta arbete undersöks olika typer av teaterbesökare om deras vanor att besöka Wasa Teater och hur de upplever ...
 • Järjestökuva ja järjestöbrändäys : Sisäisen ja ulkoisen kuvan vertailu 

  Cannistrá, Riina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry:lle. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nykyhetken järjestökuva sekä vertailla sisäistä ja ulkoista kuvaa. Mahdollisten eroavaisuuksien pohjalta ...
 • Aikakauslehtien julkaiseminen tablettilaitteissa 

  Ikonen, Markku (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Vuosi 2012 oli synkkä suomalaiselle medialle. Yt-neuvotteluista ja irtisanomisista ilmoitti mediakonserni toisensa jälkeen, ja tunnettujakin lehtibrändejä lakkautettiin kannattamattomina. Viimeistään tänä vuonna aikakauslehdet ...
 • The Effects of the New Credit Management Process and OnGuard Software on the Case Company South Europe 

  Appel, Merina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
  This research paper examines the effects of the new credit management process and OnGuard software on case company South Europe. The objective of the study was to compare the theories of Enterprise Resource Planning (ERP) ...
 • Tuotannonaikaisten muutosten hallinta SAP-toiminnanohjausjärjestelmällä 

  Luoma, Marita (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tuotannonaikaisten muutosten hallinta niin asiakasmuutosten kuin laatupoikkeamienkin osalta on haastava osa-alue, jossa sovittujen ohjeiden noudattaminen korostuu. Muutostarpeita syntyy niin asiakkaan tekemistä muutoksista ...
 • Yhteistyöstä strategiseen liiketoimintaan 

  Kaunisto, Mervi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Kehittämistyön tarkoituksena oli Kalliojärven viihdekeskuksen alueen yrittäjien yhteistyön jäntevöittäminen ja kehittäminen strategisilla käytännön ratkaisuilla ja toimintatavoilla. Tässä työssä ei pyritty saamaan yleistettävää ...