Uusimmat viitteet

 • Medeltida dagarna i Karleby : Fallstudie i evenemangplanering 

  Nybacka, Oona (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Idén till detta slutarbete uppkom under min praktikperiod på K.H. Renlunds muséum, där jag fick delta i att följa med och organisera evenemanget Medeltida dagarna. Forskningsproblemet utgår på att få fram, hur det är att ...
 • Samarbete mellan kulturproducenterna inom Culture Finland och hotellen i Vasaregionen : Uppdragsgivare Culture Finland 

  Läspä, Minna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Culture Finland i Österbotten och Vasaregionen har som må att locka mera besökare till regionens kulturevenemang och till Vasaregionen. Genom att sammanföra kulturproducenter och andra turistaktörer, vill man marknadsföra ...
 • Marknadsföringsplan för Smidesdagen : Case: Kimo Bruk 

  Järnström, Jennifer (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Syftet med detta lärdomsprov var att skapa en marknadsföringsplan för Smidesdagen 2015. En undersökning på vad man borde göra för att förbättra marknadsföringen av Smidesdagen har gjorts, samt hur man på bästa vis skall ...
 • Receptionisternas kunskap i engelska i Vasa 

  Rintamäki, Janina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Syftet med detta lärdomsprov var att undersöka på vilken nivå receptionisternas kunskap i engelska är i Vasa, ur utländska affärsresenärers synvinkel. Ämnet har inte tidigare forskats om i Vasa. Idén till undersökningen ...
 • Utformning av enkät : Case Wasaline 

  Svenlin, Josefin (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Syftet med detta lärdomsprov är att skapa en kundenkät på begäran av uppdragsgivaren Wasaline. Enkäten riktar sig till företagets konferensgäster och den ska söka svar på hur kunden upplevde konferensprodukten. Målet med ...
 • Resenärers syn på naturkatastrofer som riskfaktor 

  Skutnabba, Malin (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Det här lärdomsprovets huvudsyfte är att ta reda på om resenärer tar risken för naturkatastrofer i beaktande när de reser och om den risken påverkar deras val av destination. Till syftet hör också att ta reda på om resenärer ...
 • Facebook-sidor inom hotellbranschen 

  Löfroth, Charlotta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Syftet med detta arbete var att ta reda på hur Facebook-sidor används inom hotellbranschen i Finland och förse min uppdragsgivare, Hotell X, med information som skulle avgöra om det är lönsamt eller inte för dem att skapa ...
 • Tanzania som resmål för finländare 

  Sten, Emilia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på hur finländarna förhåller sig till Tanzania som turistdestination. Undersökningen skall ta reda på hur synen på Tanzania skiljer sig mellan de som har besökt landet och de som ...
 • Konsumentbeteende inom flygindustrin : Hur flygbolagens synlighet i media påverkar turistens köpbeslut 

  Söderholm, Sofia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Syftet med detta lärdomsprov var att ta reda på hur flygbolagens synlighet i media påverkar konsumenten, och om ett köpbeslut kan påverkas av hur flygbolagen framställs i media. I lärdomsprovet undersöks också huruvida ...
 • Flygrädsla och dess inverkan på resebeteendet 

  Grankull, Madeleine (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Syftet med detta lärdomsprov är att undersöka hur flygrädsla påverkar resebeteendet och hur det påverkar vid köp- och beslutsprocessen. Målet är även att klargöra vilka faktorer som inverkar på hur och till vilken grad ...
 • Volontärturism : Case: Zanchieta Wild Cat Farm 

  Österberg, Fanny (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Syftet med lärdomsprovet var att undersöka hurdant själva arbete kan vara i ett volontär projekt. Målsättningen var också att ta reda på vad som motiverar människor att åka som volontärarbetare, vad volontärturisterna hade ...
 • Upplevelsevandringar i Björköby 

  Södergård, Jonatan (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Kvarkens skärgård ligger västerom Vasa stad. Det är den smalaste delen av Bottniska viken. Det kortaste avståndet, ca 60km mellan Sverige och Finland finns mellan Svedjehamn i Björkö och Holmön utanför Umeå i Sverige. ...
 • Resevanor utomlands : en jämförelseundersökning bland studerande och personer i arbetslivet 

  Saarnisto, Annica (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Syftet med lärdomsprovet var att undersöka resevanor bland studerande och personer i arbetslivet för att se om det finns någon skillnad på deras val av resor och tjänster. I teoridelen behandlas till största del konsumentbeteende ...
 • Resebyråtjänst för företag i Jakobstadsnejden : Kartläggning av behovet av service för arrangemang av arbetsresor 

  Libäck, Sara; Holmberg, Sara (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Syftet med detta lärdomsprov var att undersöka ifall det bland företagen i Jakobstadsnejden finns behov av en service som sköter om bokning och planering av arbetsresor, samt vilken typ av service företagen efterfrågar. I ...
 • Den gröna turisten : En studie om turistens miljövänlighet 

  Wiik, Marie (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på hur miljövänliga turisterna är samt hur miljövänligt de beter sig under en resa. Jag vill även se om det finns samband mellan turistens miljövänliga egenskaper och miljövänligt ...

Näytä lisää