Uusimmat viitteet

 • Pelin suunnittelu ja tekeminen 

  Kytönen, Kristian (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä tutkittiin pelin tekemistä ja suunnittelua teoreettiselta kannalta sekä tehtiin itse oma demo-peli. Olen itse pelannut pelejä useasti, mutta en aikaisemmin ollut perehtynyt pelien tekemiseen. En myöskään ollut ...
 • Henkilöturvajärjestelmän versiopäivitys Case 2M-IT Oy 

  Mahlamäki, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hälytysjärjestelmät ovat erinomainen tapa tuottaa organisaatiossa työskentelevälle henkilöstölle lisäturvaa arkipäivän työtehtävissä. Monet organisaatiot käyttävät henkilöturvajärjestelmiä toimitiloissaan ja ne ovat ...
 • Johdatus yhteistyörobotiikkaan 

  Nikula, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kirjallisuustutkimus yhteistyöroboteista elintarviketeollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Tavoitteena oli selvittää, mitä yhteistyörobotiikka tarkoittaa, ...
 • Pikaviestimien tietoturva yritysympäristössä 

  Leppijoki, Lauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä pikaviestimet ovat ja mitä vaaroja niiden käytössä piilee sekä luoda yleispätevä ohjeistus yrityksille pikaviestimien käyttöön. Pikaviestintä on nykyään yksi yleisimmistä ...
 • Aistiystävällisiä rakennusratkaisuja esittelevä verkkosivusto 

  Semmel, Sander (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda sivusto, joka esittelee Asuntomessuilla olevan kohteen ratkaisuja. Tehtävän toimeksiantajana toimi Porin Kaupunki. Keskei-senä osana verkkosivua toimi QR-koodinlukija, joka oli ...
 • Peliprototyypin kehitys Unity-pelimoottorilla 

  Lehesvuori, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli lähestyä pelin suunnittelua ja toteutusta pelimoottorin avulla. Pelimoottoreiden tutkinnan lähtökohtana oli omien taitojen kartoitus ja sen perusteella valitun Unity pelimoottorin ...
 • Optisen tietoverkon suunnittelu ja rakentaminen asiakaskiinteistöön 

  Steinberg, Rami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Verkkoyhteyksille asetetut vaatimukset kasvavat jatkuvasti, mikä on myös nopeuttanut optisen valokuituverkon rakentamista. Vanhojen kuparikaapelointien ominaisuudet eivät enää riitä vastaamaan nykyajan tarpeita, kun entistä ...
 • E-urheilun IT-vaatimukset 

  Iso-Anttila, Ville-Waltteri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa, mitä digitaalinen pelaaminen ja elektroninen urheilu on ja mitä vaatimuksia pelaamiseen liittyy. Elektroninen urheilu on yksi tämän hetken suurimmista ja nopeimmin kasvavista ...
 • Mobiilipelin kehittäminen Androidille 

  Laaksonen, Aro (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toiminnallisena osana kehitettiin mobiilipeli Androidille. Pelissä lentoalus lentää läpi kaupungin, ja pelaajan tarkoituksena on muuttaa aluksen väriä eteen ilmestyviä esteitä vastaaviksi päästäkseen ...
 • Interaktiivinen kartta : suunnittelu ja kehittäminen 

  Lahtiranta, Lauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä käydään läpi interaktiivisen kartan sovelluskehitystä. Suunnittelussa katsotaan mitä työkaluja sovelluksen tuottamiseen käytetään, vaatimusmäärittelyä, mitä hyvän sovelluksen luominen vaatii sekä tämän sovelluksen ...
 • IOT yksityiskäytössä 

  Lehtonen, Eero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä Internet of Thingsin toimintaa kuluttajan näkökulmasta katsottuna. Työn alussa käyn käsitettä läpi yleisellä tasolla. Internet of Thingsin toiminta on jaettu kahteen osaan, ...
 • Ohjelmistotyön tehostaminen automaatioympäristössä. Case: Jenkins 

  Rostedt, Jarno (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa Codecontrol Oy:lle avoimeen lähdekoodiin perustuvan web-pohjaisen Jenkins-palvelinsovelluksen asentaminen toimintakuntoon fyysiselle palvelimelle ja jakaa se usealle ...
 • AVOIMEN LÄHDEKOODIN DIGITAL ASSET MANAGEMENT – CASE: PORIN KAUPUNKI 

  Rasinkangas, Jani (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli DAM – järjestelmän tarvemäärittely ja järjes-telmätestauksen toteutus Porin Kaupungille. Tarkoitus oli löytää potentiaalinen avoi-men lähdekoodin DAM – järjestelmä käyttöönottoon. Testaukseen ...
 • Symmetrinen tiedon salaus 

  Niemi, Miska (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni sukellan kryptografian maailmaan ja keskityn symmetriseen tiedon salaamiseen. Käsittelen millä tavoin voidaan toteuttaa viestin salaus ja mitä siinä täytyy ottaa huomioon. Työn alussa pohjustan lukijaa ...
 • Tietotekniikkaa seniorikylän asukkaille 

  Viljanen, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä opas, joka kehittää Päivikinpuiston senioreiden tietotekniikkaosaamista. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Ikäkodit Oy. Ikäkodit Oy rakennuttaa Porin Harmaalinnaan senioreille ...

Näytä lisää