Uusimmat viitteet

 • REST-POHJAISEN OHJELMISTORAJAPINNAN TOTEUTTAMINEN PILVIPALVELULLE 

  Furduc, Roberto (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli kertoa toimintatutkimusmallin mukaisesti, miten Tavu Cloud -sovellukselle suunniteltiin ja toteutettiin olemassa olevaan pilvipalveluun rajapinta Multim Oy:n ja sen asiakkaiden käyttöön. ...
 • Transition from java applet to modern web application 

  Kuusisto, Riku-Hermanni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to demonstrate the need for replacement of a Java-based software and introduce the MVC model implementing replacement web application. In this thesis I examine modern design pat-terns and ...
 • Sovelluskonttien hallinta 

  Nihti, Santeri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sovelluskonttien hallinnasta ja niihin liittyvistä tekniikoista.
 • Kohti 5G-verkkoja 

  Virhiä, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin yleisesti 5G-teknologiaa. Työssä tarkasteltiin matkapuhelinjärjestelmiä, sekä niiden historiaa aikaisempien sukupolvien osalta. Tutkimus keskittyi pääasiassa 5G:lle asetettuihin vaatimuksiin ...
 • Lokitiedostojen hallintaa -Graylog 

  Suominen, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin avoimeen lähdekoodiin perustuvan lokitiedostojen hallintajärjestelmän perustamista virtuaalipalvelimelle ja tutkittiin kyseisen sovelluk-sen tarjoamia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia ...
 • Videovalvontajärjestelmä vanhuksen kotihoidon tukena 

  Huhtanen, Henri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä keskityttiin videovalvontajärjestelmän rakentamiseen ja määrittelyyn liittyviin asioihin, mukaan lukien laitteiden luotettavuus. Keskeinen painopiste oli videovalvontajärjestelmän käyttö iäkkään vanhuksen ...
 • Langattoman lähiverkon toimivuus 

  Kukkula, Riku (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön päämääränä oli tutkia langattomia lähiverkkoja, niiden kehitystä ja tulevaisuutta ja niiden käyttäjien vuorovaikutusta niiden kanssa. Työn käytännön osuuden tavoitteena oli tutkia Suomelan koulun ...
 • Pelihahmon 3D-mallintaminen ja liittäminen interaktiiviseksi pelimoottoriin 

  Viitanen, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on luoda pelihahmo mobiilipeliin, osana toimeksiantajayrityksen Nopia Oy:n isompaa peliprojektia. Tässä työssä käydään läpi 3D-pelihahmon kehityksen työvaiheita hyödyntäen pelinkehitysympäristö ...
 • Performance testing REST APIs 

  Suominen, Tero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The subject for this thesis was performance testing REST APIs that had been implemented into a Java application. The purpose of this research was to come up with a method on how the performance and functionality of the ...
 • Kodin sähkönkulutuksen etäseurantajärjestelmä 

  Juhala, Jeremikael (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli rakentaa järjestelmä, joka lukee kodin sähkömittarilta kulutustietoja, ja josta käyttäjä pääsee näkemään ne helposti. Vaatimuksia työlle olivat tiedon reaaliaikaisuus, mahdollisuus seurata kulutusta ...
 • Päivittäistavarakaupan tehtävien hallinta ja kehittäminen 

  Kämäräinen, Mari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä kehitettiin päivittäistavarakaupan tehtävien kokonaisuuksien ja niihin liittyvien aikataulutusten laatimista ja määrittelyä. Opinnäytetyö toteutettiin päiväkirjaopinnäytetyönä, joka muodostuu päivittäin ...
 • Reaaliaikainen lämpötilamittausten hallinta ja tallentaminen tietokantaan TCP/IP- protokollaa hyväksi käyttäen 

  Tranberg, Jaakko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli ohjelmoida ohjelmisto, jonka toimintoihin kuului sulan teräksen lämpötilatietojen keräys. Tiedot kerättiin Heraeus-lämpötila-antureita sekä Ethernet-verkkoa hyväksi käyttäen. Lisäksi ohjelmiston ...
 • Toiminnalliset nettisivut 

  Kamppila, Joni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli toiminnallinen nettisivu. Opinnäytetyössä opastettiin, miten tehdään toiminnallinen nettisivu aina webhotellin hankkimisesta sen julkaisuun saakka, sekä mitä tulee ottaa huomioon, kun alkaa ...
 • Raspberry Pi -pohjainen verkkokelloradio 

  Virtaniemi, Aleksanteri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Raspberry Pi on Linux-pohjainen sulautettu järjestelmä, jolle on ominaista pieni koko ja monipuoliset liitännät. Tässä työssä käytettiin Raspberry Pistä Mallia Raspberry Pi 1 Model B, johon liitettiin lisälaitteena 3,5 ...
 • Langattoman lähiverkon suunnittelu ja mittaus 

  Haapaniemi, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössäni suunniteltiin ja toteutettiin langaton lähiverkko Satakunnan ammattikorkeakoululle Raumalle. Koulu oli siirtymässä verkkopohjaiseen BYOD-opetukseen ja kiinteistä työasemista ja tietokoneluokista pyrittiin ...

Näytä lisää