Uusimmat viitteet

 • Traumasta toipuminen : Nuorten kokemukset Ainonkodilla asumisesta 

  Tiirikainen, Henna; Haatainen, Kirsi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyössä traumalla tarkoitetaan psyykkistä traumatisoitumista, joka on aiheutunut yksittäisestä tai toistuvasta traumaattisesta kokemuksesta. Traumatisoitumiseen vaikuttaa henkilön aiemmat kokemukset ja tunteet sekä ...
 • Sairaanhoitajan kliininen osaaminen hengitysvajauspotilaan hoidossa : Ohjeistus verikaasuanalyysin tulkinnasta sydänvalvontayksikköön 

  Turunen, Mika; Lagus, Anna-Mari; Paatela, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on vahvistaa ja täydentää sydänvalvontayksikön sairaanhoitajien kliinistä osaamista hengitysvajauksen ennaltaehkäisyssä, oireiden tunnistamisessa ja hoidossa. Tavoitteena on tuoda tietoa ...
 • Valmiina vanhemmuuteen -perhevalmennus ja sen kehittäminen 

  Holopainen, Anu; Klemettinen, Hannele; Virolainen, Suvi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Käsitteenä perhevalmennus otettiin käyttöön 1980-luvulla, joka korvasi sitä ennen olleen synnytysvalmennuksen. Sen tarkoituksena oli valmentaa koko perhettä lapsen odotusaikaan, synnytykseen liittyviin asioihin ja laajemmin ...
 • Nuoren urheilijan ravitsemus - Opas KalPa C-junioreille 

  Nikulainen, Roosa-Maria; Nikulainen, Riikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ravitsemusopas KalPa C-junioreille. Opinnäytetyön tavoitteena on oppaan avulla kehittää nuorten jääkiekkoilijoiden tietämystä ravitsemuksen merkityksestä kilpaurheilussa. Oppaassa ...
 • Vanhempien rinnalla : Imetysopas lasta odottaville perheille 

  Haatainen, Saara; Takku, Henna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä opaslehtinen Savonia-ammattikorkeakoulun ja Sa-von ammatti- ja aikuisopiston yhteistyössä järjestämän hyvinvointipalveluja tarjoavan VireTorin käyttöön. Tarkoituksena oli tehdä ...
 • Ommellun haavan kotihoito-ohje : Potilasohje venäjänkieliselle potilaalle 

  Puolakka, Nina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tiivistelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehdään erilaisia leikkauksia. Haavoja syntyy tarkoituksellisesti toimenpiteiden yhteydessä tai tapaturman seurauksena. Osa leikkauksista on pienempiä ja lyhytkestoisia, ...
 • ''Mä haluan antaa lapselleni savuttoman elämän'' : Kyselytutkimus raskaana olleille äideille 

  Pelo, Juuli; Pinoniemi, Eveliina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Suomessa raskausaikana tupakoi vuonna 2017 12,5 % odottavista äideistä, Suomessa tupakoidaan eniten Pohjoismaissa. (Perinataalitilasto 2017). Suomessa jopa noin 10 % tupakoi läpi raskauden. Tupakoivista odottajista suurin ...
 • Sepelvaltimotautipotilaan omahoitokirja 

  Peltoniemi, Paula; Nuutinen, Johanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Sepelvaltimotauti on Suomessa ja Euroopassa yleisin kuolinsyy puhuttaessa sydän- ja verisuonitaudeista. Hoitotyössä sairaanhoitajalle tulee väistämättä vastaan sepelvaltimotautia sairastava potilas. ...
 • Kokemuksia narkolepsiasta raskauden aikana 

  Jurvanen, Julia; Ruotsalainen, Heidi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Narkolepsia on krooninen unihäiriösairaus, jonka oireina ovat päivittäin ilmenevät pakonomaiset nukahtamistuokiot ja voimakkaisiin tunnetiloihin liittyvä äkillinen lihasjänteyden väheneminen eli katapleksia. Osalla ...
 • Miehen terveystottumukset ja hedelmällisyys : Opas parempaan hedelmällisyyteen 

  Pyykönen, Janne; Koski, Jani; Knuutinen, Jouni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä, jonka tarkoitus oli tuottaa opas terveystottumusten vaikutuksesta miehen hedelmällisyyteen. Oppaan on tarkoitus olla apuna asiakasohjauksessa ja antaa erityisesti miesasiakkaille ...
 • Läheisten hoitoon osallistuminen Harjulan sairaalan akuuttiosastoilla : Opas potilaan läheisille 

  Ervamaa, Ella; Kytölä, Mira (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Läheiset toimivat tärkeänä tukiverkostona potilaalle, he tukevat potilaan positiivista mielialaa ja elämänhalua. Heidän antamallaan tuella on iso merkitys potilaalle sairaudesta toipumisessa. Läheisten hoitoon osallistumiseen ...
 • Kuopion Perheentalon rauhallinen tila ja opas lapsiperheille 

  Martikainen, Mira; Ikonen, Liisa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Aistitoimintojen kehittymiseksi ja säilyttämiseksi lapsen tulee saada erilaisia aistikokemuksia. Lapsen aivot kuitenkin kuormittuvat helposti. Aistikuormitusta lisäävät ympäristön äänet, valot ja ruutulaitteet. Rauhallinen ...
 • Säde-eristysopas radiojodihoitoon tuleville potilaille 

  Jääskeläinen, Ninni; Tukia, Jenna; Komulainen, Katja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tuotoksena tehtiin potilasopas, joka ohjeistaa ja tukee radiojodihoitoon tulevia potilaita hoitoon valmistautumisessa ja säde-eristyksessä toimimisessa. Tavoitteena oli potilasoppaalla selkeyttää, tehostaa ...
 • Hoitokokemuksesi on meille tärkeä : Potilastyytyväisyyskysely. Ensikäynti ajanvarauksetta, Ylä-Savon SOTE 

  Repo, Sanna; Tikkanen, Meri; Kurkinen, Inkariina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Terveydenhuoltolaissa säädetään potilaan oikeuksista saada hoidon tarpeen arviointia terveydenhuollon ammattilaisen arvioimana. Kunnat ovat velvollisia järjestämään perusterveydenhuollossa palvelua, jonne potilaat voivat ...
 • Safewards-opas pakkotoimien vähentämiseksi psykiatrisen osaston hoitohenkilökunnalle 

  Nousiainen, Tuula; Häkkinen, Karita; Timonen, Rebecca (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pakkotoimia käytettäessä puututaan potilaan perusoikeuksiin ja itsemääräämisoikeuteen. Pakkotoimia käytetään vain tahdosta riippumattomassa hoidossa tilanteissa, joissa ihminen on vaarallinen itselleen tai muille. Pakon ...

Näytä lisää