Uusimmat viitteet

 • KIINALAINEN YHTEISYRITYS SUOMALAISEN JA KIINALAISEN YRITYKSEN YHTEISTYÖMUOTONA – TOIMINTAYMPÄRISTÖ, EDUT JA HAASTEET 

  Jylhä-Ollila, Jaakko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia etuja, haasteita ja toimintaympäristöä kiinalaisessa yhteisyrityksessä suomalaisen ja kiinalaisen yrityksen yhteistyömuotona. Lisäksi tavoitteena oli laatia suomalaiselle yritykselle suositus ...
 • Varastomoduulin toteutus ja käyttöönotto 

  Sjöblom, Jan-Erik (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa Tampereen Kaupunkiliikenteen va-rikon varaston toimintaa toteuttamalla varastonhallintamoduuli osaksi käytössä olevaa liikenteen suunnittelujärjestelmää. Ennen kehittämisprojektia ...
 • Dokumenttien hallintajärjestelmän rakentaminen ja suunnittelu 

  Ahtiainen, Roope (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda suomalaiselle telinepalveluita, eristyspalveluita, purkutöitä ja rakennustöitä tekevälle Ahto Oy:lle tietojärjestelmän hankintasuunnitelma sekä hankintapäätös. Päätavoitteeksi ...
 • SISÄLOGISTIIKKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN ELEMENTTITEHTAASSA 

  Kause, Santeri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on sisälogististen prosessien kehittäminen elementtitehtaassa. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata kohdeyrityksen sisälogistiikan nykytilaa, selvittää nykyisiin prosesseihin liittyviä ongelmia ...
 • MAKE-OR-BUY –ANALYYSI ADR-SÄILIÖN SÄILIÖVAIPALLE 

  Tamminen, Heikki (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Make-or-buy -analyysi siitä, olisiko kannatta-vampaa muuttaa ADR-säiliöiden alumiinisten säiliövaippojen hankintamenetelmiä siten, että ne valmistettaisiin joko kokonaan tai osittain ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa esiintyvät ongelmat 

  Kaunisto, Jarno (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia ERP-järjestelmiä (toiminnanohjausjärjestelmä) yleisesti ja sen käyttöönotossa esiintyviä ongelmia. Työssä käytettiin SWOT-analyysimenetelmää ERP:n vaikutuksien arvioimiseksi yritykseen ...
 • Henkilöstötutkimuksen tulosten tutkinta ja analysointi, case Oras Oy - Osasto X 

  Torikka, Wilhelmiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja analysoida henkilöstötutkimuksen tuloksia Oras Oy:n yhdellä osastolla. Osaston tutkimustulokset olivat vuonna 2017 olleet hieman heikommat kuin muiden osastojen tulokset, joten opinnäytetyön ...
 • SOPIMUSLOGISTIIKAN LISÄARVOPALVELUIDEN MÄÄRITTELY- JA VASTUUKYSYMYKSET 

  Virtanen, Martti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää toimeksiantona kohdeyritykselle, kuinka tuotetaan kohdennettuja lisäarvopalveluita vastaten muuttuneisiin asiakastarpeisiin riskienhallinta huomioiden. Selvityksen laaja-alaisuus asetti ...
 • ISO/TR25108:2006(E) vaikutukset NDT-testaajien koulutusorganisaation toimintaan case Q-Test Oy 

  Numminen, Ari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä kartoitettiin ja otettiin käyttöön ISO/TR25108:2006(E) ohjeistus Q-Test Oy:n ainetta rikkomattoman testaajien koulutusorganisaation toimintatavassa. Yritys on Inspecta henkilösertifioinnin hyväksymä koulutusten ...
 • Varaosavaraston layoutin suunnittelu 

  Uusitupa, Juha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella varaston layout Kulamaan Auton varastoinnin parantamista varten. Tehtävä aloitettiin tutustumalla varastotilaan ja sen mahdollisuuksiin. Suunnitelman alussa mietittiin myös ...
 • Hyvinvointialan yrityksen liiketoimintasuunnitelma 

  Ristilä, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön aiheena oli hyvinvointialan yrityksen liiketoimintasuunnitelman rakentaminen. Tavoitteena oli liiketoimintasuunnitelmaa kokoamalla herätellä aloittavan yrittäjän ajatuksia ja pohtia yhdessä ...
 • POIKKEAMAKÄSITTELYPROSESSIN KEHITTÄMINEN SIIVOUSVÄLINEITÄ VALMISTAVALLE YRITYKSELLE 

  Sattilainen, Sampo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toimeksiantona tehdyn insinöörityön tarkoituksena oli luoda ISO 9001 –laatustandardin vaatimusten mukainen poikkeamakäsittelyprosessi Sinituote Oy:lle. Poikkeamakäsittelyn suunnittelu oli osa laajempaa laadunhallin ...
 • Lajinvaihtopesujen standardointi päällystyskoneella 

  Viljanen, Miikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli laatia lajinvaihtostandardi päällystyskoneelle. Työ tehtiin lämpöherkkää paperia valmistavalle Jujo Thermal Oy:n toiselle päällystyskoneelle, joka otettiin käyttöön vuonna 2006. Tämä opinnäytetyö ...
 • Yrityksen henkilöstöresurssien hallinoinnin kehittäminen alkoholialan yrityksessä 

  Sippola, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli optimoida Altian Rajamäen tehtaan ulko-maanviennissä jo käytössä olevia henkilöresursseja kustannustehokkaasti ja mitoittaa ne oikeiksi suhteessa ulkomaanviennin työn määrään. Työssä ...
 • Koordinaattimittauskoneiden mittadatan siirtäminen laadunhallintaohjelmaan 

  Harju, Jaani (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka koordinaattimittauskoneiden tuottama mittausdata saadaan siirretyksi laadunhallintaohjelmaan Oras Groupissa. Laadunhallintaohjelma, Babtec.Q, otettiin konsernissa käyttöön ...

Näytä lisää