Uusimmat viitteet

 • Mittakoneen kärkien tarkistaminen ja mittauspöydän suunnittelu : Paakkilan Konepaja Oy 

  Kukkonen, Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja laatia työpiirustukset kalibroinnin apukappaleelle ja mittapöydälle Paakkilan Konepaja Oy:lle. Yrityksessä oli investoitu Zeiss MMZG 20/30/20 3D-mittalaitteeseen, jonka ...
 • Hitsauksen automatisointi MIG/MAG- menetelmällä 

  Pyykönen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kokeilla, voiko Hydroline Oy:lla tällä hetkellä käytössä olevan TIG-hitsausprosessin korvata MIG/MAG-hitsausmenetelmällä sylinteriputkien päätyjen tulppien hitsauksessa. Lisäksi ...
 • Sekoittajan valmistuksen kustannusrakenteen parantaminen 

  Holopainen, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Outotec Turulan sekoittimen toimitus- ja valmistusprosessin aikana syntyviä kustannuksia sekä esittää taloudellisesti kannattavia kehityskohteita. Työssä oli myös tarkoitus esittää ...
 • Pivaset-alkusammutustuotteiden 3d-mallinnus ja työpiirustusten laadinta : Gebwell Oy 

  Korkalainen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli työpiirustusten ja työohjeiden laatiminen Pivaset-tuotemerkillä valmistettavista pikapaloposteista. Opinnäytetyön tilaaja on leppävirtalainen Gebwell Oy. Yritys on valmistanut pikapaloposteja ...
 • Laitekohtaisen tuotannonsuunnittelun tutkimustyö 

  Lähteenmäki, Joanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Hydroline Oy:n tuotannon suunnittelua sekä löytää mahdollisuus ja kehitysideat päivä- ja laitekohtaiselle tuotannonsuunnittelulle. Tuotannonsuunnittelun ongelma on sen laajuus. ...
 • Layoutin ja työmenetelmien suunnittelu : HT Laser Oy 

  Leinonen, Timo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella layoutvaihtoehtoja HT Laser Oy:n Vieremän yksikköön. Aihe ilmeni yrityksen uuden kuitulaserteknologiaa hyödyntävän laserleikkurin hankinnan myötä. Koska vanhoja laitteita ei poistettu ...
 • Sahan käytettävyyden kehittäminen 

  Ryhänen, Aripekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Iisalmen Sahat Oy:n sahalinjaston käytettävyyttä. Yrityksen sahalinjastossa ilmeni häiriöitä, jotka aiheuttavat turhia seisokkeja ja näitä haluttiin vähentää. Opinnäytetyö ...
 • Valumuottien valmistus lisäävällä valmistusmenetelmällä 

  Aartonen, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lisäävällä valmistuksella valmistettujen valumuottien soveltuvuutta valamiseen sekä niiden sopivia käyttökohteita ja muottien valmistuksen vaatimuksia. Opinnäytetyö tehtiin ...
 • Nesteen fotopolymerisointi tekniikalla tuotettujen muovien materiaalitestaaminen 

  Hiltunen, Jussi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ liittyy Savonia-ammattikorkeakoulun LIVA-hankkeeseen, ja työn kokeellinen osuus on tehty yhteistyössä hammastekniikkaan erikoistuneen yrityksen Mallihammas Oy:n kanssa. LIVA-hankkeen tavoitteena on rakentaa ja ...
 • LÄMPÖLAITOKSEN KORJAUS : Heinäveden Aluelämpö Oy:n hakkeenkuljetusketjun korjaus- ja parannustyö 

  Mäkelä, Petri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö suoritettiin osana Heinäveden Aluelämpö Oy:n Haketien laitoksen laitteiston peruskorjaus projektia. Projekti sai alkunsa tammikuussa 2016, jolloin Haketien laitoksen hakkeensiirtojärjestelmän alku-päässä ...
 • Metsäperävaunun rungon dynaaminen väsymistarkastelu 

  Halonen, Tero (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Farmi Forest Oy:n metsäperävaunun uuden runkoversion kestävyyttä dynaamisella väsymiskokeella. Työ aloitettiin suorittamalla uudelle runkoversiolle ANSYS 15.0 -ohjelmalla ...
 • Bike Up - moottoripyöränostin 

  Timlin, Tomi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Tuusniemellä ja Kuopiossa toimivalle Lekasteel Oy:lle. Työssä kehitetiin jo olemassa olevaa moottoripyöränostinta. Työn tavoitteena oli saada aikaan tuotannossa ja myynnissä olevaa moottoripyöränostinta ...
 • Maalattujen tuotteiden pinta-alan selvitys 

  Manninen, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli löytää keino, jolla maalattujen sähkökaappiien osien pinta-alat saadaan selville reaaliajas-sa ja tämän tiedon liittäminen Arrow-tuotannonseurausjärjestelmään. Opinnäytetyö tehtiin Mikkelissä sijaitse-valle ...
 • Kuorma-auton apurungon hitsausjigin suunnittelu 

  Malkki, Kari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella hitsausjigi kuorma-auton apurungon aihion valmistusta varten. Tavoitteena oli laatia 3D-malli sekä valmistuskuvat Haapajärven Kome Oy:lle tulevasta hitsausjigistä, jonka ...
 • Materiaalihallinnan ja varastoinnin kehittäminen 

  Latvanen, Mika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty Suonenjoella toimivalle Stainless Team Finland Oy:lle. Stainless Team Finland Oy on pääasi-assa ruostumattomien ja haponkestävien teräksien parissa toimiva metallialan yritys. Opinnäytetyössä mukana ...

Näytä lisää