Uusimmat viitteet

 • PC(POLYCARBONATE) VALOJOHTEEN VALMISTUSPROSESSIN OPTIMOINTI 

  Pitkänen, Samuli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Nanocomp Oy Ltd:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli tutkia PC-valojohteen valmistusprosessin eri vaiheita, sekä tehdä Excel-taulukko, jossa pystyttiin viikkovalmistusmäärien kautta optimoimaan ...
 • Tuotekehitysprosessin alkupään kehitysehdotus : Case: Meriteollisuuden tuotetoimittaja 

  Ruuskanen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä keskityttiin erään meriteollisuuden tuotetoimijan tuotekehitysprosessin alkupään tutkimukseen ja kehitykseen. Tuotekehitysprosessin alkupää on ensimmäinen vaihe innovaatioprosessia, johon kuuluu ...
 • Uusien autojen myyntivarusteluprosessin kehittäminen 

  Hiltunen, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda yksinkertainen toimintaohjeistus Autotalo Hartikaisen Kuopion toimipisteen automyynnin sekä jälkimarkkinointiosaston välille. Aiemmin toimintaa on harjoitettu tavoin, joista kaikki ...
 • Konepajan sisäisen logistiikan kehittäminen : Var-Met Oy 

  Koponen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Var-Met Oy:lle, joka on kuopiolainen konepaja. Savonia-ammattikorkeakoulu on tehnyt yhteistyössä Var-Met Oy:n kanssa HitWerk-hankkeessa hitsauksen laatukäsikirjan kartoitustyön. Hankkeessa saaduilla ...
 • Projektinhallintaohjelmiston valinta yritykselle : MaNiTek Oy 

  Pylkkänen, Kalle (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin kuopiolaiselle MaNiTek Oy:lle. Opinnäytetyön tavoite oli löytää yritykselle sopiva projek-tinhallintaohjelmisto, jonka avulla yritys voisi hallita asiakasprojektejaan ja niihin liittyviä yksityiskohtia. ...
 • Hitsausportaalin kappaleenkääntölaitteen suunnittelu : Var-Met Oy 

  Salomäki, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella kappaleenkääntölaite hitsausportaalin yhteyteen Var-Met Oy:n käyttöön. Kääntölaitteessa hitsattava kappale on pitkä palkin kaltainen paalutuskoneen osa. Opinnäytetyö toteutettiin ...
 • Tuotannon apuvälineiden dokumentointi 

  Koskinen, Joel (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Vieremäläiselle Ratesteel Oy:lle ja sen aiheena on tuotannon apuvälineiden dokumentointi. Dokumentointi keskittyy pääsääntöisesti tuotannon työntekijöiden valmistamiin hitsaustyössä tarvittaviin ...
 • Sahakoneen runkolohkon soveltuvuus robottihitsaukseen 

  Leppänen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018댊)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Veisto Oy:n R200 A.1 -sahakoneen runkolohkon soveltuvuutta robotisoituun hitsaukseen. Työssä selvitettiin tarvittavat muutokset lohkon rakenteeseen robottihitsattavuuden parantamiseksi, ...
 • Robottihitsattavat tuotteet alihankintakonepajassa : Kospirt Oy 

  Petäjämäki, Miro (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyö tehtiin Haukivuorella sijaitsevalle tilauskonepaja Kospirt Oy:lle. Yritys on pohtinut keinoja tehostamaan tuotannon läpimenoaikoja ja laatua. Tähän tavoitteeseen etsittiin ratkaisua nykyaikaistamalla ...
 • Alustadynamometrin kehittäminen 

  Laitinen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja rakentaa ensisijaisesti henkilöautojen suorituskyvyn mittaukseen soveltuva alustadynamometri, joka kertoo moottorin suorituskykyarvot graafisessa muodossa kierrosnopeuden ...
 • Painelaitteiden koeponnistuksissa käytettävät paineet ja apuosat 

  Jalo, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli kerätä yhteen Sumitomo SHI FW:n tekemät linjaukset koepaineiden määrittämisestä ja koeponnistuksissa käytettävien apuosien mitoituksessa. Työn tavoite oli käsitellä koepaineiden määrittämistä ...
 • Painelaiteteräsputken supistus puristamalla : HögforsGST Oy 

  Jalkanen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia painelaiteteräsputken supistamista puristamalla ja siinä syntyviä jännityksiä sekä muutoksia materiaalissa. Myös menetelmän kustannustehokkuus oli selvitettävä. Työ aloitettiin ...
 • Manufacturing performance metrics : Junttan Oy 

  Ollikainen, Ilkka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The goal of this thesis was to define and implement metrics in ERP system for measuring the performance of client organization’s internal manufacturing unit. It was known beforehand that not all metrics could be necessarily ...
 • Varastotoiminnan kehittäminen : Yara Siilinjärvi 

  Meski, Samu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on osa Yaran varastotoiminnan kehittämistä. Yaralla on ollut käynnissä Yara Productivity Sys-tem-projekti käynnissä 10/2017 lähtien. YPS:n tarkoitus on kehittää kaikkia Yaran toimintoja hyödyntäen ...
 • Täyttöosaston ennakoivien kunnossapitotoimien kehittäminen 

  Virkkunen, Eetu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Olvi Oyj:n täyttöosaston ennakoivaan kunnossapitoon liit-tyvien asioiden tasoa. Kunnossapito kehittyy jatkuvasti, joten oli tärkeää selvittää kunnossapidon taso Olvilla. ...

Näytä lisää