Uusimmat viitteet

 • 5S- toimintamallin käyttöönotto konekorjaamolla : Yara Suomi Oy 

  Flang, Jeremias (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikan toimeksiannosta. Yara on maailmanlaajuinen kemianteollisuuden yritys, joka tunnetaan asiantintijapalveluista, tuotteista ja ratkaisuista, joiden avulla sen ...
 • Sahalinjan pinontalaitteen muuttaminen vastaamaan tulevaisuuden asiakastarpeita 

  Seppälä, Matias (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja kehittää sahalinjan pinontalaitteen konsepteja, jotka kykenevät pinoamaan TG2-pontattua vanerilevyä rinnakkain pinonta-aseman lokeroihin. Työ tehtiin Metsä Wood Suolahden vaneritehtaille, ...
 • WELLO2 HENGITYSHARJOITUSLAITTEEN MYYNTISTRATEGIA - SEGMENTTINÄ URHEILIJAT 

  Ruuskanen, Niko; Mustonen, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön toimeksiantajana oli kuopiolainen Hapella Oy, ja tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia myyntistrategia yrityksen Wello2 hengitysharjoituslaitteelle. Myyntistrategian kohderyhmäksi ...
 • Ohjelmointitavat robottihitsauksen tehostamisessa 

  Lybeck, Simo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, saavutetaanko työn toimeksiantajan Savonlinna Works Oy:n robottihitsausasemilla tuottavuuden ja käyttöasteen kasvua, käyttämällä opettamalla ohjelmoinnin sijasta muita robotin ...
 • Työohjeet konepajatuotannossa 

  Rissanen, Iiris (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia työohjeet LK Porras Oy:n päätuotteisiin. Työssä tutustutaan ensin konepajatuotannon valmistusmenetelmiin kuten leikkaukseen, taivutukseen, hitsaukseen ja kuumasinkitys-pintakäsittelyyn. ...
 • Testing of elevator door sill assembly 

  Kaariaho, Iiro-Elias (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Reliability is a key competitive factor in global markets. Reliability affects the safety of a product as well as the customer satisfaction. In a mechanical assembly, every individual component is linked together and often ...
 • Teollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttö : Murskaininvestoinnin kannattavuus 

  Konttila, Pilvi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä tavoitteena oli määrittää ympäristöhuoltoyritykselle vaihtoehdot, jotka mahdollistavat paperikonekudoksen käsittelyn laitoksella. Investointilaskelmien kautta pyrittiin selvittämään, onko yrityksen ...
 • Mittakoneen kärkien tarkistaminen ja mittauspöydän suunnittelu : Paakkilan Konepaja Oy 

  Kukkonen, Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja laatia työpiirustukset kalibroinnin apukappaleelle ja mittapöydälle Paakkilan Konepaja Oy:lle. Yrityksessä oli investoitu Zeiss MMZG 20/30/20 3D-mittalaitteeseen, jonka ...
 • Hitsauksen automatisointi MIG/MAG- menetelmällä 

  Pyykönen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kokeilla, voiko Hydroline Oy:lla tällä hetkellä käytössä olevan TIG-hitsausprosessin korvata MIG/MAG-hitsausmenetelmällä sylinteriputkien päätyjen tulppien hitsauksessa. Lisäksi ...
 • Sekoittajan valmistuksen kustannusrakenteen parantaminen 

  Holopainen, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Outotec Turulan sekoittimen toimitus- ja valmistusprosessin aikana syntyviä kustannuksia sekä esittää taloudellisesti kannattavia kehityskohteita. Työssä oli myös tarkoitus esittää ...
 • Pivaset-alkusammutustuotteiden 3d-mallinnus ja työpiirustusten laadinta : Gebwell Oy 

  Korkalainen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli työpiirustusten ja työohjeiden laatiminen Pivaset-tuotemerkillä valmistettavista pikapaloposteista. Opinnäytetyön tilaaja on leppävirtalainen Gebwell Oy. Yritys on valmistanut pikapaloposteja ...
 • Laitekohtaisen tuotannonsuunnittelun tutkimustyö 

  Lähteenmäki, Joanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Hydroline Oy:n tuotannon suunnittelua sekä löytää mahdollisuus ja kehitysideat päivä- ja laitekohtaiselle tuotannonsuunnittelulle. Tuotannonsuunnittelun ongelma on sen laajuus. ...
 • Layoutin ja työmenetelmien suunnittelu : HT Laser Oy 

  Leinonen, Timo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella layoutvaihtoehtoja HT Laser Oy:n Vieremän yksikköön. Aihe ilmeni yrityksen uuden kuitulaserteknologiaa hyödyntävän laserleikkurin hankinnan myötä. Koska vanhoja laitteita ei poistettu ...
 • Sahan käytettävyyden kehittäminen 

  Ryhänen, Aripekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Iisalmen Sahat Oy:n sahalinjaston käytettävyyttä. Yrityksen sahalinjastossa ilmeni häiriöitä, jotka aiheuttavat turhia seisokkeja ja näitä haluttiin vähentää. Opinnäytetyö ...
 • Valumuottien valmistus lisäävällä valmistusmenetelmällä 

  Aartonen, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lisäävällä valmistuksella valmistettujen valumuottien soveltuvuutta valamiseen sekä niiden sopivia käyttökohteita ja muottien valmistuksen vaatimuksia. Opinnäytetyö tehtiin ...

Näytä lisää