• Mittakoneen kärkien tarkistaminen ja mittauspöydän suunnittelu : Paakkilan Konepaja Oy 

   Kukkonen, Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja laatia työpiirustukset kalibroinnin apukappaleelle ja mittapöydälle Paakkilan Konepaja Oy:lle. Yrityksessä oli investoitu Zeiss MMZG 20/30/20 3D-mittalaitteeseen, jonka ...
  • Hitsauksen automatisointi MIG/MAG- menetelmällä 

   Pyykönen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kokeilla, voiko Hydroline Oy:lla tällä hetkellä käytössä olevan TIG-hitsausprosessin korvata MIG/MAG-hitsausmenetelmällä sylinteriputkien päätyjen tulppien hitsauksessa. Lisäksi ...
  • Sekoittajan valmistuksen kustannusrakenteen parantaminen 

   Holopainen, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Outotec Turulan sekoittimen toimitus- ja valmistusprosessin aikana syntyviä kustannuksia sekä esittää taloudellisesti kannattavia kehityskohteita. Työssä oli myös tarkoitus esittää ...
  • Pivaset-alkusammutustuotteiden 3d-mallinnus ja työpiirustusten laadinta : Gebwell Oy 

   Korkalainen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli työpiirustusten ja työohjeiden laatiminen Pivaset-tuotemerkillä valmistettavista pikapaloposteista. Opinnäytetyön tilaaja on leppävirtalainen Gebwell Oy. Yritys on valmistanut pikapaloposteja ...
  • Laitekohtaisen tuotannonsuunnittelun tutkimustyö 

   Lähteenmäki, Joanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Hydroline Oy:n tuotannon suunnittelua sekä löytää mahdollisuus ja kehitysideat päivä- ja laitekohtaiselle tuotannonsuunnittelulle. Tuotannonsuunnittelun ongelma on sen laajuus. ...
  • Layoutin ja työmenetelmien suunnittelu : HT Laser Oy 

   Leinonen, Timo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella layoutvaihtoehtoja HT Laser Oy:n Vieremän yksikköön. Aihe ilmeni yrityksen uuden kuitulaserteknologiaa hyödyntävän laserleikkurin hankinnan myötä. Koska vanhoja laitteita ei poistettu ...
  • Sahan käytettävyyden kehittäminen 

   Ryhänen, Aripekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Iisalmen Sahat Oy:n sahalinjaston käytettävyyttä. Yrityksen sahalinjastossa ilmeni häiriöitä, jotka aiheuttavat turhia seisokkeja ja näitä haluttiin vähentää. Opinnäytetyö ...
  • Valumuottien valmistus lisäävällä valmistusmenetelmällä 

   Aartonen, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lisäävällä valmistuksella valmistettujen valumuottien soveltuvuutta valamiseen sekä niiden sopivia käyttökohteita ja muottien valmistuksen vaatimuksia. Opinnäytetyö tehtiin ...
  • Nesteen fotopolymerisointi tekniikalla tuotettujen muovien materiaalitestaaminen 

   Hiltunen, Jussi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä työ liittyy Savonia-ammattikorkeakoulun LIVA-hankkeeseen, ja työn kokeellinen osuus on tehty yhteistyössä hammastekniikkaan erikoistuneen yrityksen Mallihammas Oy:n kanssa. LIVA-hankkeen tavoitteena on rakentaa ja ...
  • LÄMPÖLAITOKSEN KORJAUS : Heinäveden Aluelämpö Oy:n hakkeenkuljetusketjun korjaus- ja parannustyö 

   Mäkelä, Petri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö suoritettiin osana Heinäveden Aluelämpö Oy:n Haketien laitoksen laitteiston peruskorjaus projektia. Projekti sai alkunsa tammikuussa 2016, jolloin Haketien laitoksen hakkeensiirtojärjestelmän alku-päässä ...
  • Metsäperävaunun rungon dynaaminen väsymistarkastelu 

   Halonen, Tero (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Farmi Forest Oy:n metsäperävaunun uuden runkoversion kestävyyttä dynaamisella väsymiskokeella. Työ aloitettiin suorittamalla uudelle runkoversiolle ANSYS 15.0 -ohjelmalla ...
  • Bike Up - moottoripyöränostin 

   Timlin, Tomi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Tuusniemellä ja Kuopiossa toimivalle Lekasteel Oy:lle. Työssä kehitetiin jo olemassa olevaa moottoripyöränostinta. Työn tavoitteena oli saada aikaan tuotannossa ja myynnissä olevaa moottoripyöränostinta ...
  • Maalattujen tuotteiden pinta-alan selvitys 

   Manninen, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoitteena oli löytää keino, jolla maalattujen sähkökaappiien osien pinta-alat saadaan selville reaaliajas-sa ja tämän tiedon liittäminen Arrow-tuotannonseurausjärjestelmään. Opinnäytetyö tehtiin Mikkelissä sijaitse-valle ...
  • Kuorma-auton apurungon hitsausjigin suunnittelu 

   Malkki, Kari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella hitsausjigi kuorma-auton apurungon aihion valmistusta varten. Tavoitteena oli laatia 3D-malli sekä valmistuskuvat Haapajärven Kome Oy:lle tulevasta hitsausjigistä, jonka ...
  • Materiaalihallinnan ja varastoinnin kehittäminen 

   Latvanen, Mika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on tehty Suonenjoella toimivalle Stainless Team Finland Oy:lle. Stainless Team Finland Oy on pääasi-assa ruostumattomien ja haponkestävien teräksien parissa toimiva metallialan yritys. Opinnäytetyössä mukana ...
  • 3D mallintamisen käyttöönotto investointien suunnittelussa : MetsaWood Punkaharjun tehtaat 

   Kinnunen, Niilo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma/Tutkinto-ohjelma Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Työn tekijä(t) Niilo Kinnunen Työn nimi 3D ...
  • Tuotekohtaisten suunnitteluohjeiden ja valmistusmahdollisuuksien päivitys 

   Soininen, Vilho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää Aikawa Fiber Technologies Oy:n Varkauden tehtaan suunnitteluohjeistus ja laatia uusi taulukkopohjainen käyttöliittymä konekannan valmistusmahdollisuuksista. Kehitysprojektilla ...
  • Kokoonpano ohjeistuksen kehitys 

   Happonen, Petri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli kehittää kokoonpano-ohjeistusta Cross Wrap Oy:n tarpeeseen. Työhön sisältyivät kokoonpanopiirustusten kehitys sekä hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennusohjeistuksen kehitys. Tavoitteena oli kehittää ...
  • Keskipakopumppujen korvaussuunnitelma 

   Helppi, Timo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä uudistustarpeessa olevien keskipakopumppujen korvaussuunnitelma. Työ tehtiin Savon Sellu Oy:n Sorsasalon kartonkitehtaalle. Työn tavoitteena oli selvittää, voidaanko olemassa ...
  • Sahaussolun layoutsuunnittelu 

   Väänänen, Heikki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä layoutsuunnitelma Lapinlahden Koneistus Oy:lle. Työ rajattiin koskemaan yrityksen sahaussolua, johon kuuluvat sahat, raaka-ainevarastot sekä aihiovarastot. Lisäksi piti suunnitella ...