• 5S- toimintamallin käyttöönotto konekorjaamolla : Yara Suomi Oy 

   Flang, Jeremias (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on tehty Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikan toimeksiannosta. Yara on maailmanlaajuinen kemianteollisuuden yritys, joka tunnetaan asiantintijapalveluista, tuotteista ja ratkaisuista, joiden avulla sen ...
  • Sahalinjan pinontalaitteen muuttaminen vastaamaan tulevaisuuden asiakastarpeita 

   Seppälä, Matias (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja kehittää sahalinjan pinontalaitteen konsepteja, jotka kykenevät pinoamaan TG2-pontattua vanerilevyä rinnakkain pinonta-aseman lokeroihin. Työ tehtiin Metsä Wood Suolahden vaneritehtaille, ...
  • WELLO2 HENGITYSHARJOITUSLAITTEEN MYYNTISTRATEGIA - SEGMENTTINÄ URHEILIJAT 

   Ruuskanen, Niko; Mustonen, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön toimeksiantajana oli kuopiolainen Hapella Oy, ja tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia myyntistrategia yrityksen Wello2 hengitysharjoituslaitteelle. Myyntistrategian kohderyhmäksi ...
  • Ohjelmointitavat robottihitsauksen tehostamisessa 

   Lybeck, Simo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, saavutetaanko työn toimeksiantajan Savonlinna Works Oy:n robottihitsausasemilla tuottavuuden ja käyttöasteen kasvua, käyttämällä opettamalla ohjelmoinnin sijasta muita robotin ...
  • Työohjeet konepajatuotannossa 

   Rissanen, Iiris (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia työohjeet LK Porras Oy:n päätuotteisiin. Työssä tutustutaan ensin konepajatuotannon valmistusmenetelmiin kuten leikkaukseen, taivutukseen, hitsaukseen ja kuumasinkitys-pintakäsittelyyn. ...
  • Testing of elevator door sill assembly 

   Kaariaho, Iiro-Elias (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Reliability is a key competitive factor in global markets. Reliability affects the safety of a product as well as the customer satisfaction. In a mechanical assembly, every individual component is linked together and often ...
  • Teollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttö : Murskaininvestoinnin kannattavuus 

   Konttila, Pilvi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä insinöörityössä tavoitteena oli määrittää ympäristöhuoltoyritykselle vaihtoehdot, jotka mahdollistavat paperikonekudoksen käsittelyn laitoksella. Investointilaskelmien kautta pyrittiin selvittämään, onko yrityksen ...
  • Mittakoneen kärkien tarkistaminen ja mittauspöydän suunnittelu : Paakkilan Konepaja Oy 

   Kukkonen, Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja laatia työpiirustukset kalibroinnin apukappaleelle ja mittapöydälle Paakkilan Konepaja Oy:lle. Yrityksessä oli investoitu Zeiss MMZG 20/30/20 3D-mittalaitteeseen, jonka ...
  • Hitsauksen automatisointi MIG/MAG- menetelmällä 

   Pyykönen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kokeilla, voiko Hydroline Oy:lla tällä hetkellä käytössä olevan TIG-hitsausprosessin korvata MIG/MAG-hitsausmenetelmällä sylinteriputkien päätyjen tulppien hitsauksessa. Lisäksi ...
  • Sekoittajan valmistuksen kustannusrakenteen parantaminen 

   Holopainen, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Outotec Turulan sekoittimen toimitus- ja valmistusprosessin aikana syntyviä kustannuksia sekä esittää taloudellisesti kannattavia kehityskohteita. Työssä oli myös tarkoitus esittää ...
  • Pivaset-alkusammutustuotteiden 3d-mallinnus ja työpiirustusten laadinta : Gebwell Oy 

   Korkalainen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli työpiirustusten ja työohjeiden laatiminen Pivaset-tuotemerkillä valmistettavista pikapaloposteista. Opinnäytetyön tilaaja on leppävirtalainen Gebwell Oy. Yritys on valmistanut pikapaloposteja ...
  • Laitekohtaisen tuotannonsuunnittelun tutkimustyö 

   Lähteenmäki, Joanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Hydroline Oy:n tuotannon suunnittelua sekä löytää mahdollisuus ja kehitysideat päivä- ja laitekohtaiselle tuotannonsuunnittelulle. Tuotannonsuunnittelun ongelma on sen laajuus. ...
  • Layoutin ja työmenetelmien suunnittelu : HT Laser Oy 

   Leinonen, Timo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella layoutvaihtoehtoja HT Laser Oy:n Vieremän yksikköön. Aihe ilmeni yrityksen uuden kuitulaserteknologiaa hyödyntävän laserleikkurin hankinnan myötä. Koska vanhoja laitteita ei poistettu ...
  • Sahan käytettävyyden kehittäminen 

   Ryhänen, Aripekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Iisalmen Sahat Oy:n sahalinjaston käytettävyyttä. Yrityksen sahalinjastossa ilmeni häiriöitä, jotka aiheuttavat turhia seisokkeja ja näitä haluttiin vähentää. Opinnäytetyö ...
  • Valumuottien valmistus lisäävällä valmistusmenetelmällä 

   Aartonen, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lisäävällä valmistuksella valmistettujen valumuottien soveltuvuutta valamiseen sekä niiden sopivia käyttökohteita ja muottien valmistuksen vaatimuksia. Opinnäytetyö tehtiin ...
  • Nesteen fotopolymerisointi tekniikalla tuotettujen muovien materiaalitestaaminen 

   Hiltunen, Jussi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä työ liittyy Savonia-ammattikorkeakoulun LIVA-hankkeeseen, ja työn kokeellinen osuus on tehty yhteistyössä hammastekniikkaan erikoistuneen yrityksen Mallihammas Oy:n kanssa. LIVA-hankkeen tavoitteena on rakentaa ja ...
  • LÄMPÖLAITOKSEN KORJAUS : Heinäveden Aluelämpö Oy:n hakkeenkuljetusketjun korjaus- ja parannustyö 

   Mäkelä, Petri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö suoritettiin osana Heinäveden Aluelämpö Oy:n Haketien laitoksen laitteiston peruskorjaus projektia. Projekti sai alkunsa tammikuussa 2016, jolloin Haketien laitoksen hakkeensiirtojärjestelmän alku-päässä ...
  • Metsäperävaunun rungon dynaaminen väsymistarkastelu 

   Halonen, Tero (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Farmi Forest Oy:n metsäperävaunun uuden runkoversion kestävyyttä dynaamisella väsymiskokeella. Työ aloitettiin suorittamalla uudelle runkoversiolle ANSYS 15.0 -ohjelmalla ...
  • Bike Up - moottoripyöränostin 

   Timlin, Tomi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Tuusniemellä ja Kuopiossa toimivalle Lekasteel Oy:lle. Työssä kehitetiin jo olemassa olevaa moottoripyöränostinta. Työn tavoitteena oli saada aikaan tuotannossa ja myynnissä olevaa moottoripyöränostinta ...
  • Maalattujen tuotteiden pinta-alan selvitys 

   Manninen, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoitteena oli löytää keino, jolla maalattujen sähkökaappiien osien pinta-alat saadaan selville reaaliajas-sa ja tämän tiedon liittäminen Arrow-tuotannonseurausjärjestelmään. Opinnäytetyö tehtiin Mikkelissä sijaitse-valle ...