• Kotelopalkkien valmistuksesta aiheutuvan mittavaihtelun hallinta 

   Martikainen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän insinöörityön aiheena oli perehtyä erikoislujien hitsattujen palkkirakenteiden valmistukseen ja eri työvaiheissa esiintyviin mittavaihteluihin. Mittavaihtelusta johtuen kaikissa nosturin puomien työ-vaiheissa ilmenee ...
  • Tuotetiedon hallinnan kehittäminen 

   Pärnänen, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kehittää teollisuusyrityksen tuotetiedon hallintaa. Työn asettaja oli Chasswheel Oy. Työ oli ajankohtainen yrityksen vuosituotannon jatkuvan kasvun sekä tuoteperheiden monipuolistumisen ...
  • Hiiltoprosessin tutkiminen ja kehitys 

   Huttunen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä tutkittiin ja kehitettiin jatkuvatoimista grillihiilen valmistuslaitetta Onnistamo Oy:lle ja taustatutkimukseksi perehdyttiin puun koostumukseen, kuivatislauksen teoriaan sekä grillihiilen ominaisuuksiin. ...
  • Comos-käyttöohje Talteenottodivisioonalle 

   Nykänen, Elke (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tarkoituksena oli tehdä yleisohje Comos-suunnitteluohjelman käytöstä Andritz Oy:n talteenottodivisioonalle. Työhön kuului selvittää, kuinka laajasti Comos-suunnitteluohjelmaa käytetään sekä millaisia dokumentteja sillä ...
  • Paalunkatkaisijan patentointi ja paalunkatkaisijan tekninen esite 

   Luukkonen, Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän insinöörityön aiheena oli uuden keksinnön patentoinnin kuvaus sekä paalunkatkaisijan teknisen esitteen laatiminen. Esitteen on tarkoitus toimia materiaalina uutta keksintöä markkinoitaessa joko mahdollisille lisenssin ...
  • Nanotimanttilujitetun kolmiarvoisen kromipinnoitteen tribologiset ominaisuudet 

   Ruotsalainen, Pauli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia detonaatiomenetelmällä valmistettujen nanotimanttipartikkeleiden vaikutusta kolmiarvoisesta kromikylvystä sähkösaostetun pinnoitteen tribologisiin ominaisuuksiin. Tutkimustyön tueksi ...
  • Monikäyttövaraajan testausympäristön 3D-suunnittelu 

   Multanen, Katja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tarkoituksena oli suunnitella monikäyttövaraajan testausympäristö kolmiulotteista (3D) mallinnusta apuna käyttäen. Työ tehtiin Savonia-ammattikorkeakoululle Varkaudessa. Testausympäristöä lähdettiin suunnittelemaan ...
  • Täyttöpöydän tuotteistaminen ja valmistettavuuden parantaminen 

   Saarelainen, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityön aiheena oli tuotteistaa järjestelmätoimittaja Kevako Oy:n asiakasyritys NK-Tuote Oy:lle tällä tuotannossa oleva täyttöpöytä. Täyttöpöydän tuotteistamisen lisäksi työhön kuului tuotteen valmistettavuuden ...
  • Festo Didactic -oppimisympäristön käyttöönotto 

   Heikkinen, Petri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Savonia-ammattikorkeakoulun automaatiotekniikan laboratoriossa on kolme Festo Didactic-työpistettä, mutta niitä ei ole vielä hyödynnetty kovin tehokkaasti. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia järjestelmien soveltuvuutta ...
  • Kylmäplasman vaikutus pinnoitteiden kiinnipysyvyyteen 

   Seppänen, Pasi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia kylmäplasmalla suoritetun pinnan esikäsittelyn vaikutusta termisen ruiskutuksen menetelmin tehtyjen pinnoitteiden kiinnipysyvyyteen ja tarttuvuuteen. Pääasiassa tutkittiin pinnoitettavien ...
  • Robottihitsaus ja hitsausparametrien vaikutus MIG/MAG-hitsaukseen 

   Karpenko, Fedor (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä työ on jatkoa Savonia- ammattikorkeakoulun Projekti 4 -kurssille. Työn tavoitteena oli hitsausarvojen, nopeustiedostojen ja vaaputustiedostojen luonti ABB IRB-hitsausrobotille. Nykyisin hitsauksen automatisoinnin ...
  • Hydrauliikkaputkien valmistusjärjestelmän kehittäminen 

   Tuomainen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli laatia Paineteho Oy:lle kehityssuunnitelma, miten nykyisen hydrauliikkaputkivalmistusjärjestelmän tuotantokapasiteetti saadaan kolminkertaistumaan viidessä vuodessa.Työn tarkoituksena oli ...
  • Hydraulisen voimayksikkötuoteperheen teräsrakenteen kehittäminen 

   Silvast, Tatu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kehittää hydraulisen voimayksikön teräsrakenteen valmistettavuutta ottaen huomioon toimitusketjun eri osa-alueet. Työ toteutettiin case-tapauksena Junttan Oy:lle osana Savonia-ammattikorkeakoulun ...
  • Vedenhapettimen tuotannon kehitys 

   Kähkölä, Olli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän insinöörityön aiheena oli Mixox-vedenhapettimen tuotannon kehitys. Vedenhapetin on vedenpinnan alle asennettava laite, joka pumppaa päällysvettä lähelle pohjaa. Hapettimen tarkoitus on elvyttää rehevöitynyt vesistö ...
  • Mikrobinrikastuslaitteiston kehitystyö 

   Jokelainen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän insinöörityön aiheena oli kannettavan mikrobinrikastuslaitteiston PMEU:n (portable microbe enrichment unit) tuotekehitys. PMEU on Finnoflag Oy:n kehittämä mikrobienrikastuslaitteisto, josta on tehty kolme eri mallia ...
  • Järkäleen hydrauliikan painehäviön pienentäminen 

   Heikkinen, Teuvo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia paalutuskoneen järkäleen hydrauliikan painehäviöitä. Työn tavoitteena oli kehittää järkäleen junttausventtiilin sisältämiä komponentteja paremman hyötysuhteen saavuttamiseksi. Työssä ...
  • Prosessikuvauksien laadinta toiminnanohjausjärjestelmän valitsemiseen ja käyttöönoton avuksi 

   Kekäläinen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli luoda prosessikuvaukset Metallityö Vainio Oy:n tilaus-toimitusketjusta ja kehittää sen toimintaa. Projektitoimitukset rajattiin työstä pois. Opinnäytetyön aikana luotiin prosessikuvaukset ...
  • Syvänreiänporaus 

   Häkkinen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli perehtyä Konepaja Häkkinen Oy:n uuden syvänreiänporakoneen hankintaan liittyviin porausmenetelmiin ja työstökoneen hankintaprosessin vaiheisiin. Työn pääpaino oli syvänreiänporauksen va ...
  • Potilaskohtainen eristystila 

   Pohjonen, Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä kehitettiin ilmavälitteisten tartuntatautien hoidossa käytettävän eristystilan rakennetta, joka on säilytettävissä käytöstä pois ollessaan varastossa. Se on helposti ja nopeasti saatettavissa ...
  • Tulistintuotannon kehittäminen YIT Teollisuus- ja Verkkopalvelut Oy:llä 

   Kilpeläinen, Esko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää automaattisten laitteistojen soveltuvuutta YIT Teollisuus- ja Verkkopalvelut Oy:n Varkauden konepajan tulistintuotantoon. Työn tarkoituksena oli löytää sopivat automaattiset ...