Uusimmat viitteet

 • Nautojen lastaustilojen kehittäminen : Ongelmien kartoitus ja ratkaisujen etsiminen 

  Rytkönen, Anne-Pauliina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa on käynnissä maatalouden rakennemuutos, jossa tilojen lukumäärä vähenee ja tilakoot kasvavat. Jäljelle jääneet tilat ovat suuria ja erikoistuneita. Ne kasvattavat usein vain tietyn ikäisiä nautoja, mikä lisää ...
 • Naudan liete maissin jaetussa lannoituksessa 

  Kiiski, Atte (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maissi on Suomessa vielä harvinainen, mutta nopeasti yleistyvä viljelykasvi. Suurin osa maissista viljellään nautakarjan karkearehuksi. Puitavaa maissia Suomessa ei voida viljellä lyhyen ja epäsuotuisan kasvukauden sekä ...
 • Green Care osaksi Kainuun maataloutta : Selvitys kainuulaisten maatilojen Green Care- toiminnasta 

  Säkkinen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää kainuulaisten maatilojen uusia liiketoimintamahdollisuuksia selvittämällä maatilojen kiinnostusta toteuttaa Green Care -toimintaa oman tuotannon ohella. Opinnäytetyöllä ...
 • Hakelämmöllä säästöjä viljankuivaukseen – Case Naskalin tila 

  Perälä, Perttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vilja on kuivattava 14 prosentin kosteuteen sen säilyvyyden takaamiseksi useiksi kuukausiksi. Suomessa keskimääräinen puintikosteus on 26 prosenttia. Kaikki Suomessa puitava vilja on kuivattava, mikäli ei käytetä vain ...
 • Holsteinin haitalliset haplotyypit 

  Rasi, Kaisu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Geenitutkimuksen kehittymisen ja genomitestauksen yleistymisen myötä holstein-rodulta on pystytty paikallistamaan monia erilaisia haplotyyppejä. Haplotyyppi tarkoittaa yhden tai useamman alleelin ryhmää, jotka periytyvät ...
 • Marjatilan jätehuollon kehittäminen 

  Markkanen, Saara (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuonna 2016 Pohjois-Savossa tuotettiin 1 321 hehtaarin alueella puutarhamarjoja 236 yrittäjän toimesta. Alueen tuottama sato on noin neljännes koko Suomen puutarhamarjasadosta. Erityisesti Suonenjoen seudulla on pitkät ...
 • Lietteen levittämisen kehittäminen pienelle lypsykarjatilalle : Kannattavuuslaskurin kehittäminen 

  Partanen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa lantaa tuotetaan vuosittain noin 18 miljoonaa tonnia. Rehujen ravinteista noin 70–100 prosenttia kulkeu-tuu lantaan. Lantaan erittyvät ravintoaineet tulee pyrkiä saamaan peltoon mahdollisimman pienellä hävikillä. ...
 • Tuotantokustannuslaskelmat emolehmätiloille 

  Tiainen, Markus; Haimivaara, Titta; Sipiläinen, Johanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lihataloilla kuten Atria ja HK on tarve lisätä emolehmien määrää naudanlihan tuotannon säilyttämiseksi nykyisellä tasolla Suomessa. Tuotannosta kiinnostuneet ja sen aloittavat tarvitsevat kuitenkin tietoa tuotannon tuotoista ...
 • Seosrehuruokintajärjestelmän vaikutus energiankulutukseen ja kustannuksiin 

  Partanen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maitotilojen koko on kasvanut Suomessa jo useamman vuoden. Yhdellä tilalla on entistä enemmän lehmiä ja yli 50 eläimen karjojen määrä lisääntyy. Uudet navetat ovat lähes poikkeuksetta pihattonavetoita, joissa on yli 50 ...
 • Ympärivuotinen poikiminen emolehmätilalla : Ollilan tilan kehityssuunnitelma 

  Kärkkäinen, Kari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Emolehmätuotanto on Suomessa kasvava tuotantomuoto. Emolehmien määrä on 2000-luvun alusta tuplaantunut vuoteen 2018 mennessä. Naudanlihantuotanto on viime vuosina hieman supistunut. Tähän on vaikuttanut merkittävästi ...
 • Suomenkarjan maidon- ja lihantuotannon yhteistyömahdollisuudet 

  Lappalainen, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomenkarja on yksi Suomen alkuperäisroduista. Opinnäytetyössä ryhdyttiin kehittämään suomenkarjantuottajien välistä yhteistyötä. Tavoitteena oli etsiä suomenkarjan maidon- ja lihantuottajia sekä pienteurastamoja koko ...
 • Mallasohran mahdollisuudet Pohjois-Savossa : Opas mallasohran tuotantoon Pohjois-Savossa 

  Turunen, Antti; Ahonen, Arttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin mallasohran viljelyn mahdollisuuksia Pohjois-Savossa. Kiinnostuimme aiheesta Peltoviljelyn vaihtoehdot -kurssin kautta, jossa tehtävänämme oli selvittää mallasohran viljelyä ja panimotekniikkaa. ...
 • Monisikiötiineydet lypsyroduilla Suomessa 

  Härkönen, Heli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota tietoa monisikiötiineyksien yleisyydestä lypsyroduilla Suomessa. Monisikiötiineyksiä ei ole tiettävästi tutkittu Suomessa. Tutkimuksen pohjana oli tuotosseurannan kautta suomalaisilta ...
 • Sinimailanen lypsylehmien rehuna : Ruokintakoe 

  Laatikainen, Jonna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sinimailanen on maailmalla arvostettu rehukasvi. Se on valkuaispitoinen ja maittava kasvi ja sitä pidetäänkin useissa maissa tärkeimpänä lypsykarjan rehuna. Hyvien ruokinnallisten ominaisuuksien lisäksi sinimailasella on ...
 • Onko värillä väliä? : Haastattelututkimus lypsykarjarodun valinnasta 

  Pietarila, Sari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ayrshire on ollut pitkään Suomen yleisin lypsykarjarotu. Sen osuus maamme lypsylehmistä on kuitenkin vähentynyt jo pidemmän aikaa samalla kun holsteinin osuus on kasvanut. Pian ollaan siinä tilanteessa, että suurin osa ...

Näytä lisää