Uusimmat viitteet

 • Tahkon matkailualueen markkinointinäkyvyyden selvittäminen talvikaudella 

  Jokinen, Marianna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Tahkon matkailualueen markkinointinäkyvyyden selvittäminen talvikaudella ja toimeksiantajana työssä toimi Tahkon Tapahtumahanke. Tahko on Pohjois-Savossa sijaitseva monipuolinen matkailukeskus, ...
 • Matkailuohjelma aasialaisille matkailijoille Tahko Farmilla 

  Heinonen, Katja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni aiheena oli suunnitella aasialaisille kohdennettu luonto- ja eläinavusteinen matkailuohjelma Tahko Farmille. Työn tavoitteena oli tehdä ohjelmasta erityisesti aasialaisia matkailijoita kiinnostava. Opinnäytetyöni ...
 • Kuopio RockCock 2017 VIP-asiakastyytyväisyys 

  Kuosmanen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin N.C.D. Production Oy:n toimeksiannosta, ja tarkoituksena oli tutkia Kuopio RockCock 2017 – tapahtuman VIP-asiakkaiden tyytyväisyyttä. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia ...
 • Maratonurheilu osana matkailua : Maratonmatkailu kiinnostaa suomalaisia juoksijoita 

  Nikula, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitkä maratontapahtumat ulkomailla vetävät eniten suo-malaisia juoksijoita ja miksi. Tavoitteena on myös tutkia, millaiset ihmiset harrastavat maratonjuoksuja ja mitkä ovat ...
 • Kokouksen oheisohjelman tuotteistaminen 

  Okker, Katja; Kortelainen, Elli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli suunnitella oheisohjelmapaketti kokoukseen. Kokous järjestetään marraskuussa 2018 ja sinne on arvioitu osallistuvan noin 700 henkilöä. Opinnäytetyö koostuu teoriaosiosta ja toiminnallisesti ...
 • Free walking tour -konsepti: Perusidea ja toiminta osana jakamistaloutta 

  Murto, Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Free walking tour -kierrokset ovat paikallisten asukkaiden pitämiä nähtävyyksien katselukierroksia, joille osallistuminen on nimensä mukaan ilmaista. Kierroksen päätteeksi voi kuitenkin maksaa haluamansa kokoisen tipin ...
 • Keliakia : Ravintolahenkilökunnan tietämys keliakiasta 

  Karhapää, Maarit; Nousiainen, Henna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tutkimuksen toimeksiantajan, Osuuskauppa PeeÄssän ravintoloiden henkilökunnan tietämys keliakiasta. Kyselymme antaa tietoa, kuinka hyvin ravintoloissa tiedetään keliakiasta ...
 • Toimivan liikeidean rakentaminen matkailu- ja majoitusalalla : Case: Maria's 

  Naumanen, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimiva liikeideasuunitelma toimeksiantajan käyttöön. Liikeidea on kuvaus yrityksen tavasta menestyä valitulla toiminta-alalla. Liikeidealla halutaan siis vastata kysy-mykseen ...
 • Case Kespro asiakaskokemuksen kehittäminen 

  Wilska, Päivi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni tutkin asiakaskokemuksen kehittämistä Kespro Kuopio noutotukussa. Tutkittava asiakasryhmä oli pääasiassa D-asiakkaat, joiden ostot vuositasolla olivat noin 50000-100000 € vuodessa, ja jotka ostivat ...
 • Ympäristövastuuviestintä matkailualan yrityksissä 

  Lassila, Kaisla Kerttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää Kuopion alueen matkailualan yritysten ympäristövastuuviestinnän nykytilaa. Ympäristövastuuviestinnän nykytila saadaan selville tutkimalla yritysten viestimistä, sen motiiveja ja ...
 • Perehdytyskansio 

  Hukkanen, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda käyttökelpoinen ja toimiva perehdytyskansio Alkon Kuopion Matkuksen myymälän henkilökunnan perehdytyksen avuksi. Opinnäytetyössä kuvattiin perehdytyksen yleistä teoriaa ...
 • Nuorten ruokailutottumusten kartoittaminen- ruokapäiväkirja 7-luokkalaisilla 

  Virrankari, Kaija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla nuorten ruokailutottumuksia. Ruokailutottumuksista kuvailtiin ateriarytmiä, aterioiden ja välipalojen päivittäisiä lukumääriä, ruokavalintoja, annoskokoja ja ravinnon ...
 • Muikkuvestivaalien vaikuttavuus : Alueen yritykset ja kävijät 

  Korhonen, Hanna-Kaisa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Muikkuvestivaalit ry:n toimeksiannosta ja sen tarkoitus oli selvittää Pielaveden Muikkuvestivaalien vaikuttavuutta. Opinnäytetyössä tehtiin kaksi eri tutkimusta, toinen paikallisille yrityksille ja ...
 • Kotimaisen kokousmatkailun tulovaikutus Kuopion alueella 

  Puharinen, Niina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kotimaisen kokousmatkailun tulovaikutusta Kuopion alueella. Tutkimuksessa selvitetään myös asiakastyytyväisyyttä. Opinnäytetyössä on käytetty kvantitatiivista ...
 • Kuopion kauppatorin kehittäminen asiakasnäkökulmasta : Kuopion tori 200 vuotta 

  Mustonen, Sini-Tuulia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kuopion kauppatori täyttää vuonna 2018 200 vuotta. Tässä opinnäytetyössä selvitetään mitä kuopiolaiset ja ulko-paikkakuntalaiset, torin asiakkaat haluaisivat torille, kuinka tyytyväisiä he ovat torin palveluihin ja kuntoon. ...

Näytä lisää