Uusimmat viitteet

 • Visuaalisen ilmeen vaikutus pienyrittäjän toiminnassa 

  Saariaho, Ida (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, miten visuaalinen ilme vaikuttaa pienyrittäjän toiminnassa. Opinnäytetyötä varten on toteutettu tutkimuspohjaksi kaksi asiakasprojektia kesällä ja syksyllä 2018. Osana projektia kerättiin ...
 • Vaatetusmuotoilu <3 Suomalainen nykyarkkitehtuuri : Kehitys mallistoideasta vaatehuoltokonseptiksi 

  Jokela, Noora (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan vaatemallistoidean kehittymistä vaatehuoltokonseptiksi. Tavoitteena oli luoda aikaa kestävä mallisto arkkitehtuurista sekä jäkälien tekstuurista inspiroituen, työn edetessä muodostui parempi ...
 • Keittiön ja kylpytilojen suunnittelu yli 100 - vuotiaaseen taloon 

  Nousiainen, Henna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä toteutetaan keittiön ja kylpytilojen pintamateriaali- ja kalustesuunnitelma yli 100-vuotiaaseen omakotitaloon. Talo sijaitsee maatilalla Pielavedellä ja sen pihapiirissä on useita vanhoja rakennuksia ...
 • Uutisgrafiikan digitalisaatio 

  Salomaa, Eveliina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksessa tarkastellaan uutisgrafiikan digitalisaatiota graafikon näkökulmasta. Lähestymistapana on tapaustutkimus, jonka avulla pyritään ymmärtämään mitä uutisgrafiikan digitalisaatio on ja mitä sen tekeminen graafikolta ...
 • Asiakkaan ja suunnittelijan välinen vuorovaikutus suunnitteluprosessissa 

  Ritvanen, Saara; Rasila, Sara (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käydään läpi kolme asiakasprojektia, jotka sijoittuivat ajallisesti syksylle 2017 ja keväälle 2018. Näiden projektien aikana havainnoitiin asiakkaan ja suunnittelijan välistä vuorovaikutusta sekä ...
 • Laitekotelon ja sovelluksen käyttöliittymän konseptisuunnittelu EKG -mittalaitteelle 

  Nikkola, Saara (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on konseptoida EKG -anturin mittalaitekotelo sekä käyttöliittymä puhelimella toimivalle sovellukselle. Opinnäytetyö toteutettiin osana Matriisi –hanketta ja se tehtiin Heart2Save yritykselle. ...
 • Kiertotalouden soveltaminen myymäläsuunnittelussa : Chic Chic Accessoriesin myymäläsuunnitelma 

  Korhonen, Lotta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli laatia ja toteuttaa myymäläsuunnitelma suonenjokelaiselle asuste- ja vaateliike Chic Chic Accessoriesille. Myymäläsuunnittelussa tuli käyttää hyödyksi kiertotaloutta, mikä tarkoitti mm. käytettyjä ...
 • GRAVEL - Konsepti 

  Miettinen, Minna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä Smart Planet - skenaarion pohjalta syntynyt konsepti GRAVEL. Konsepti GRAVEL on koru - ja jalometallimuotoilun opiskelijoiden Minna Miettinen, Minna Meskanen ja Jori Vilhunen ...
 • Mitä mies korulta haluaa? : Korusarjan suunnittelu kyselytutkimuksen pohjalta 

  Tuominen, Kati (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella korusarja, joka toteutettiin miehille suunnatun kyselytutkimuksen pohjalta. Kyselyn tavoitteena oli selvittää minkälaisia korunkäyttäjiä miehet ovat ja mitkä ovat heidän mieltymyksensä ...
 • Valuprosessin Kehittäminen Form 2- Tulostushartsille 

  Tanskanen, Severi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Aiheena opinnäytetyölle toimii valuprosessin kehittäminen. Työssä pyritään integroimaan Savonia-ammattikorkeakoulun hankkima Form 2- 3D- tulostin osaksi korumuotoilijaopiskelijoiden valuprosessiin tutkimalla mm. tulostimen ...
 • Flipped Classroom : Muuntojoustavan opetustilan sisustuskonseptit: suunnittelun kohteena opetustilat kasvatustieteiden ja luonnontieteiden opiskelijoille 

  Ihalainen, Roosa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Muuntojoustavuus nostaa jatkuvasti suosiotaan opetusmenetelmien joukossa. Niin sanottuja flipped classroomeja (suomeksi muuntojoustavia opetustiloja) ollaankin tuomassa monien perinteisten opetustilojen tilalle. Muuntojoustavan ...
 • Korukivien käyttö miesten sormuksissa : Sarjatuotettavan ja uniikin sormusmallin suunnittelu ja valmistus 

  Vilhunen, Jori (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli valmistaa kaksi miesten sormusmallia, joissa käytettiin osana korukiveä. Sormukset valmistettiin kahdesta toisistaan huomattavasti poikkeavasta lähtökohdasta. Toisen mallin suunnittelu ...
 • 3D-visualisointiopas muotoilijalle 

  Lehtinen, Anni; Välitalo, Mitro (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinjakotyön aiheena on sisustusarkkitehtuurin ja teollisen muotoilun opiskelijoille suunnattu 3D-visualisointiopas, joka käsittelee muotoilijan kannalta olennaisia asioita 3D-visualisoinnissa. Opinnäytetyön tarkoitus on ...
 • Spread Your Wings - Kampanjointimateriaalin suunnittelua O2 operaattorille 

  Nyyssönen, Emma (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suunnitteltiin visuaalista materiaalia englantilaisen O2- puhelinoperaattorin kuvitteelliseen kampanjaan, jonka tarkoituksena on saada 16 - 24 -vuotiaita nuoria innostumaan jälleenmyynnistä ja ...
 • Viitteellisen käyttäjätiedon kerääminen : Case: Virsu 

  Järvikylä, Henna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on kuvata, kuinka viitteellistä käyttäjätietoa voidaan kerätä. Käyttäjätietoa kerättiin päätoteuttajan (Savonia-ammattikorkeakoulu) Virtuaaliklinikka – innovaatiokeskus suun terveydenhoitoon (Virsu) ...

Näytä lisää